Universitat de Barcelona

Grau en Bioquímica

Presentació

 

El grau de Bioquímica proporciona els coneixements necessaris per entendre els processos biològics i els mecanismes moleculars en què es basen, i potencia l’adquisició d’habilitats en les tècniques estàndard de la bioquímica i en el disseny experimental. El grau es caracteritza per un alt nivell d’experimentalitat que inclou quatre laboratoris integrats a més de les pràctiques específiques associades a les diverses matèries d’estudi: microbiologia, biologia cel·lular i senyalització cel·lular, genètica molecular i enginyeria genètica, fisiologia, cultius cel·lulars i enginyeria tissular, bioinformàtica, estructura-funció de macromolècules, etc. També s'implica en el treball de laboratori segur i propicia els coneixements dels aspectes ètics i bioètics d'aquesta àrea.

El grau en Bioquímica prepara els graduats per al desenvolupament d’una gran diversitat d’activitats professionals, com la recerca bàsica i aplicada; el treball en laboratoris clínics o en serveis hospitalaris; tasques de desenvolupament tecnològic; la producció i gestió en diversos sectors industrials, com el biosanitari, farmacèutic, químic o agroalimentari, i treballs en l’àmbit de la informació i la divulgació, i en l’ensenyament secundari i superior. Al mateix temps, potencia l’adquisició de competències transversals que facilitin als graduats incorporar-se a l’entorn laboral, exercir com a professionals i ser capaços d’adaptar-se de manera eficient a un entorn científic, tecnològic i social en ràpida evolució.

El grau també facilita l’accés a estudis de postgrau de la mateixa àrea i d’altres relacionades.

Dades bàsiques

InteruniversitariNo
Branca de coneixementCiències
Crèdits240
Modalitat de docència

presencial

Places

60

Notes de tall

12,162 (juliol 2022, inici procés, via PAU i FP)

Idioma de docència

català (80,6%), castellà (11,3%), anglès (8,1%)

Preu orientatiu per crèdit18,46 €
Cap d'estudisJOSEP IGNASI RAMIREZ SUNYER
Comparteix-ho: