Universitat de Barcelona

Grau de Bioquímica

Pràctiques

Algunes assignatures del grau es basen total o parcialment en docència pràctica al laboratori. Les característiques d’aquestes pràctiques, els mètodes docents i els procediments d’avaluació es detallen en el corresponent pla docent de cada assignatura.

En aquest grau, les assignatures de Pràcticum I, Pràcticum II i Treball de Fi de Grau es consideren com a pràctiques curriculars i es poden realitzar en laboratoris de la pròpia facultat, en altres centres de Catalunya i Espanya, i en centres estrangers. Trobareu tota la informació en aquest enllaç.

A part, també existeix la possibilitat de fer pràctiques extracurriculars (no són susceptibles de reconeixement de crèdits).

 
Comparteix-ho: