Universitat de Barcelona

Grau de Bioquímica

Pla d'estudis

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Formació bàsica 66
Obligatòria 126
Optativa 36
Pràctiques externes 0
Treball final de grau 12
TOTAL 240

Assignatures per curs i semestre

PRIMER CURS
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Biologia 1 FB 6
Física 1 FB 6
Matemàtiques 1 FB 6
Química I 1 FB 6
Química Orgànica Estructural 1 OB 6
Bases de les Reaccions Orgàniques 2 OB 6
Citologia i Histologia 2 OB 6
Estadística 2 FB 6
Laboratori I 2 FB 6
Química II 2 FB 6
SEGON CURS
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Bioenergètica i Transport 1 FB 6
Biologia Cel·lular 1 OB 6
Estructura de Macromolècules 1 FB 6
Genètica Molecular 1 OB 6
Microbiologia 1 OB 6
Biologia Cel·lular i Molecular dels Microorganismes 2 OB 6
Fisiologia Animal 2 FB 6
Genètica: Anàlisi Genètica 2 OB 6
Laboratori II 2 OB 6
Reconeixement i Interaccions Moleculars 2 FB 6
TERCER CURS
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Endocrinologia Molecular i Senyalització Cel·lular 1 OB 6
Enginyeria Genètica 1 OB 6
Fisiologia Vegetal 1 OB 6
Laboratori III 1 OB 6
Vies Metabòliques 1 OB 6
Bioinformàtica 2 OB 6
Cultius Cel·lulars i Enginyeria Tissular 2 OB 6
Immunologia 2 OB 6
Laboratori IV 2 OB 6
Regulació del Metabolisme 2 OB 6
QUART CURS
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Bioquímica i Microbiologia Industrials 1 OB 6
Disseny Experimental i Anàlisi de Dades 1 OB 6
Treball Final de Grau 2 TR 12
Assignatures Optatives 1 OT 18
Assignatures Optatives 2 OT 18
Comparteix-ho: