Universitat de Barcelona

Grau de Ciències Ambientals

Plans docents

Relació d'assignatures 2020-2021

Assignatura Tipus Crèdits
Algues i Briòfits OT 6
Anàlisi de Dades OB 6
Avaluació de l'Impacte Ambiental OB 6
Biodiversitat Humana OT 6
Biologia Animal OB 6
Biologia Animal Aplicada OT 6
Biologia d'Artròpodes OT 6
Biologia de Cordats OT 6
Biologia d'Invertebrats Marins OT 6
Biologia Vegetal OB 6
Biologia Vegetal Aplicada OT 6
Biotecnologia Ambiental OT 6
Caracterització i Gestió de Residus i Aigües Residuals OB 6
Ciència del Sòl OB 6
Conservació de la Biodiversitat OB 6
Contaminació Acústica i Electromagnètica OT 6
Contaminació i Anàlisi Química OB 6
Control de Plagues i Malalties de les Plantes OT 6
Cormòfits OT 6
Desenvolupament Sostenible OB 6
Diagnosi del Canvi Climàtic OT 6
Dret Ambiental OB 6
Ecologia de Poblacions i Comunitats OB 6
Ecologia d'Ecosistemes i Biogeoquímica OB 6
Ecologia Microbiana OT 6
Economia Bàsica OB 6
Economia, Recursos Naturals i Medi Ambient OB 6
Ecosistemes Marins i Canvi Global OT 6
Educació Ambiental OT 6
Estadística OB 6
Física FB 6
Fisiologia Animal Ambiental OT 6
Fisiologia Vegetal Ambiental OT 6
Fisiologia Vegetal Integrativa OT 6
Fonaments de Biologia FB 6
Geografia Física i Climatologia FB 6
Geologia FB 6
Geoquímica FB 6
Gestió Ambiental OT 6
Gestió de Fauna OT 6
Gestió de l'Aigua OT 6
Gestió del Sistema Litoral OT 6
Gestió d'Espais Protegits OT 6
Gestió d'Espècies Nocives OT 6
Gestió Energètica OT 6
Gestió Forestal OT 6
Hidrogeologia Ambiental OT 6
Instruments Jurídics OT 6
Limnologia OT 6
Matemàtiques FB 6
Micologia OT 6
Microbiologia Ambiental FB 6
Ordenació del Territori OB 6
Pràcticum I OB 6
Pràcticum II OB 6
Química de Sistemes Aquàtics FB 6
Química General FB 6
Restauració Ambiental OT 6
Sistemes d'Informació Geogràfica OB 6
Societat i Medi Ambient FB 6
Tecnologia Ambiental OB 6
Toxicologia Ambiental OB 6
Tractament i Usos de l'Aigua OT 6
Tractament i Valorització de Residus Industrials OT 6
Treball Final de Grau TR 12
Valorització i Tractament de Residus Municipals i Agropecuaris OT 6
Vegetació i Hàbitats OT 6
Comparteix-ho: