Universitat de Barcelona

Grau de Ciències Ambientals

Itineraris, mencions i optativitat

Optatives: 1r semestre

 • Menció Gestió del Medi Natural

Gestió Forestal  (4t curs)

Gestió de Fauna  (4t curs)

Gestió del Sistema Litoral  (4t curs)

Gestió d'Espècies Nocives  (4t curs)
 

 • Menció Tecnologia Ambiental

Valorització i Tractament Residus Industrials (4t curs)

Contaminació Acústica i Electromagnètica (4t curs)

Tractament i Usos de l'Aigua (4t curs)

Gestió Energètica( 4t curs)
 

 • Assignatures comunes a les dues mencions

Instruments Jurídics (4t curs)

 

Cal escollir tres assignatures per menció

 

Optatives: 2n semestre

 • Menció Gestió del Medi Natural

Biologia animal aplicada (3r curs)

Biologia vegetal aplicada (3r curs)

Gestió Integrada de Conques (4t curs)

Gestió d'Espais Protegits (4t curs)

Restauració Ambiental (4t curs)

 

 • Menció Tecnologia Ambiental

Gestió ambiental (3r curs)

Biotecnologia ambiental (3r curs)

Valorització i Tractament de Residus Municipals i Agropecuaris (4t curs)

Geoquímica ambiental i contaminació (4t curs)
 

 • Assignatures comunes a les dues mencions

Diagnosi del Canvi Climàtic (4t curs)

Hidrogeologia ambiental (4t curs)

Educació Ambiental (4t curs)
 

Cal escollir dues assignatures per menció

 

Optatives programades d'altres graus

 • Menció Gestió del Medi Natural
  1r semestre

Fisiologia Animal Ambiental (Grau de Biologia)

Fisiologia Vegetal Ambiental (Grau de Biologia)

Limnologia (Grau de Biologia)

Vegetació i Habitats (Grau de Biologia)

Biologia d'Artròpodes (Grau de Biologia)

Biologia de Cordats (Grau de Biologia)

Micologia (Grau de Biologia)

Control de plagues i malalties de les plantes (Grau de Biotecnologia)

2n semestre

Ecologia Marina (Grau de Biologia)

Biologia d'Invertebrats Marins (Grau de Biologia)

Cormòfits (Grau de Biologia)

Biodiversitat Humana (Grau de Biologia)

Algues i Briòfits (Grau de Biologia)

 

 • Menció Tecnologia Ambiental
  1r semestre

Ecologia Microbiana (Grau de Biologia)

Fisiologia Vegetal Integrativa (Grau de Biologia)

 

 

 

 

Comparteix-ho: