Universitat de Barcelona

Grau de Biotecnologia

Horaris de classe

Segons semestre

 

A partir de la següent aplicació podreu generar els vostres propis horaris i carregar-los en l'agenda personal dels vostres dispositius. Aquesta aplicació et permet fer una simulació de la teva agenda, en cap cas suposa una matricula o reserva de plaça.

Horaris de les assignatures del curs 2020-2021

1r curs

1r semestre 2n semestre
Matemàtiques Citologia i Histologia
Física Bioquímica
Química Química Orgànica
Biologia 1 Estadística
Biologia 2 Enginyeria Química


2n curs

1r semestre 2n semestre
Metabolisme
Genètica Molecular Fisiologia Animal
Biologia Cel·lular Genètica: Anàlisi genètica
Macromolècules Biològiques  
Microbiologia  

Crèdits optatius

MENCIÓ BIOTECNOLOGIA MOLECULAR

2n semestre
Processos biotecnològics
Bioreactors

 

MENCIÓ BIOTECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA

2n semestre
Processos i bioreactors
Biotecnologia de la producció vegetal

 

 

3r curs

1r semestre 2n semestre
Enginyeria Genètica Transgènesi i millora Vegetal
Microbiologia Industrial Alimentària Cultius Cel·lulars i Enginyeria Tissular
Bioquímica i Fisiologia Vegetal Microbiologia Ambiental i Processos Sostenibles
Immunologia Bioinformàtica
Transgènesi i millora Animal  

Crèdits optatius

MENCIÓ BIOTECNOLOGIA MOLECULAR

2n semestre
Virologia

 

MENCIÓ BIOTECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA

2n semestre
Tecnologia de la reproducció animal

 

 

4t curs

1r semestre 2n semestre
Disseny Experimental i Anàlisi de dades (DEAD) Disseny Experimental i Anàlisi de dades (DEAD)
Aspectes legals i gestió de projectes  
Practicum I Pràcticum I
Practicum II Pràcticum II
Treball Final de Grau Treball Final de Grau
Optatives

OPTATIVES DEL GRAU DE BIOTECNOLOGIA

 

1r. Semestre 2n. Semestre
Biomaterials i Nanotecnologies Aqüicultura
Seguretat Alimentària  
Control del Metabolisme i Desenvolupament Vegetal  
Tecnologia de la producció animal  
Immunobiotecnologia  
Molècules bioactives extretes d'animals, plantes i fongs  
Control de plagues i malalties de les plantes  
Micologia Aplicada  

 

LLISTAT D'ASSIGNATURES QUE ES PODEN TRIAR COM ASSIGNATURES OPTATIVES D'ALTRES GRAUS

Comparteix-ho: