Universitat de Barcelona

Grau de Ciències Biomèdiques

Pràctiques

Les pràctiques externes són una activitat de naturalesa formativa realitzada pels estudiants i supervisada per la Universitat de Barcelona (UB), amb l’objectiu de permetre a l’alumnat aplicar i complementar els coneixements adquirits en la seva formació acadèmica, i alhora afavorir l’adquisició de competències que el prepari per a l’exercici d’activitats professionals.

Les pràctiques es poden portar a terme en empreses, entitats i institucions públiques o privades, i amb caràcter excepcional a la mateixa universitat, segons la modalitat prevista.

Atès el caràcter formatiu de les pràctiques, en cap cas se’n poden derivar obligacions pròpies d’una relació laboral, ni donar lloc a la substitució de la prestació laboral pròpia de llocs de treball.

Algunes assignatures del grau es basen total o parcialment en docència pràctica al laboratori. Les característiques d’aquestes pràctiques, els mètodes docents i els procediments d’avaluació es detallen en el corresponent pla docent de cada assignatura.

En aquest grau, les assignatures de Pràcticum I, Pràcticum II i Treball de Fi de Grau es consideren com a pràctiques curriculars i es poden realitzar en laboratoris de la pròpia facultat, en altres centres de Catalunya i Espanya, i en centres estrangers. Trobareu tota la informació en aquest enllaç.

A part, també existeix la possibilitat de fer pràctiques extracurriculars.

Comparteix-ho: