Universitat de Barcelona

Grau de Ciències Biomèdiques

Organització i metodologia docent

Organització

El graus’organitza segons estableix l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES), que utilitza l’ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) per quantificar el treball realitzat per l’estudiant i facilitar la seva mobilitat dintre l’EEES. Els plans docents estan dissenyats considerant l’equivalència d’un ECTS a 25 hores de dedicació de l’estudiant, que inclou el total d’hores presencials, el temps dedicat a l’elaboració de treballs dirigits així con el total d’hores destinades a l’aprenentatge autònom. Per obtenir el grau cal superar un total de 240 crèdits tal com queda definit en el pla d’estudis.

L'ensenyament de Ciències Biomèdiques s'organitza per semestres, tal com s'especifica al pla d'estudis, i és de caràcter presencial. Combina diverses metodologies d'ensenyament i aprenentatge que queden definides en els plans de cada assignatura on es defineixen les activitats, la metodologia i el sistema d’avaluació de l’aprenentatge.

El grau de Ciències Biomèdiques combina classes presencials de teoria, seminaris, tallers experimentals amb classes pràctiques als laboratoris i a les aules d’ordinador i s’imparteix conjuntament a les Facultats de Biologia (campus de la Diagonal) i Medicina i Ciències de la Salut (campus de Ciències de la Salut de Bellvitge i campus de Medicina - Clínic August Pi i Sunyer).

El pla d’estudis és el mateix, tot i que algunes assignatures poden estar en semestres diferents en funció del campus.

 

 

Innovació docent

Més informació

  • Podeu accedir pla docent de cada assignatura per conèixer tota la informació relativa a la seva organització particular.
  • Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges.
Comparteix-ho: