Universitat de Barcelona

Grau en Ciències Biomèdiques

Perfil d'accés

El perfil d'accés recomanat per a tots els estudiants és el del batxillerat de ciències i tecnologia previst en la Llei orgànica d'educació actual. Per als estudiants procedents d'altres sistemes educatius, els coneixements bàsics necessaris per poder desenvolupar eficaçment els estudis són els continguts actuals de batxillerat de biologia, química, física i matemàtiques, com també un nivell suficient de llengua anglesa.

Si entreu al grau a través de la via prevista per a majors de vint-i-cinc anys o veniu de cicles formatius de graus superiors, tingueu molt present que el grau té un nivell d'exigència molt alt i que algunes assignatures com ara Química, Matemàtiques i Física que s'imparteixen al primer any s'han de portar tant al dia com si s'hagués cursat el batxillerat de ciències i tecnologia i com si s'haguessin superat amb nota a la selectivitat. Si teniu dubtes, contacteu amb els caps d'estudis.

Comparteix-ho: