Universitat de Barcelona

Grau de Ciències Biomèdiques

Itineraris, mencions i optativitat

El grau no disposa de diferents mencions o itineraris. Tot i això, entre tercer i quart curs cal matricular tres assignatures de la matèria de Biomedicina Integrada (matèria amb set assignatures, tres de les quals s’imparteixen a la facultat de Biologia i quatre a la facultat de Medicina i Ciències de la Salut).

Es recomana consultar els quadres amb la programació d’assignatures de cada facultat.

Assignatures optatives del grau

Optatives programades d'altres graus

  • 1r semestre
    1. Enginyeria Genètica (Grau de Bioquímica)
Comparteix-ho: