Universitat de Barcelona

Màster d'Oceanografia i Gestió del Medi Marí

Sortides professionals

Les dues universitats, la UB i la UPC, cadascuna en les seves especialitats, contribueixen de manera significativa a la recerca i al desenvolupament tecnològic que, en temes marins, es duu a terme a l'Estat espanyol. A més d'aquestes dues universitats, Catalunya té centres del CSIC de recerca bàsica potents en l'àmbit marí (com ara el Centre Mediterrani d'Investigacions Marines i Ambientals, de què formen part l'Institut de Ciències del Mar i la Unitat de Tecnologia Marina; l'Institut de Diagnosi Ambiental i Estudis de l'Aigua, o el Centre d'Estudis Avançats de Blanes); instituts d'investigació de la Generalitat de perfil més aplicat (com ara l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries), i empreses d'enginyeria que treballen en assessorament, desenvolupament de projectes, prospeccions i estudis ambientals en el medi marí, que abracen l'enginyeria costanera, la geofísica, l'ecologia marina, la pesca o l'aqüicultura.

Des de fa decennis que les universitats catalanes subministren graduats i doctors a les institucions i empreses del ram, les quals també contribueixen, per mitjà dels convenis de col.laboració per fer pràctiques, a elevar el grau de preparació i professionalització dels titulats i dels programes d'ensenyament.
Comparteix-ho: