Universitat de Barcelona

Màster d'Oceanografia i Gestió del Medi Marí

Mobilitat

Si algun alumne interessat en el màster de Oceanografia volgués realitzar el treball fi de màster en una universitat estrangera o empresa que el mateix hagi contactat previament, s'haurà d'establir un conveni de col · laboració prèviament o mirar si ja el tenim. Sempre s'haurà de fer a través de la responsable de relacions internacionals del centre i d'acord amb la coordinadora del màster. Per anar via Erasmus tot el procés s'ha de fer abans del 30 de setembre de 2015. Si l'alumne no disposa de contactes, el coordinador pot ajudar-lo a buscar centre.

Comparteix-ho: