Universitat de Barcelona

Màster d'Oceanografia i Gestió del Medi Marí

Pla d'estudis

El màster no té especialitats. Els seixanta crèdits que cal cursar es componen de:

- Quinze crèdits obligatoris de la matèria Fonaments i Qüestions Crítiques d'Oceanografia i Gestió del Medi Marí.
- Trenta-tres crèdits optatius d'assignatures escollides de quatre matèries:

  • Adquisició i Tractament de Dades en Oceanografia: Metodologia i Tècniques de Camp (18 crèdits oferts)
  • Biodiversitat i Ecologia Marina (27 crèdits oferts)
  • Oceanografia Física, Geològica i Biogeoquímica (18 crèdits oferts)
  • Anàlisi i Gestió Mediambiental Marina (21 crèdits oferts)

- Dotze crèdits obligatoris del treball final de màster.

El màster es pot cursar en dos anys, sempre que en un primer any es matriculin un mínim de vint crèdits.

Pla d'estudis

Comparteix-ho: