Universitat de Barcelona

Màster en Agrobiologia Ambiental

Pràctiques externes

Les pràctiques externes són una activitat de naturalesa formativa realitzada pels estudiants i supervisada per la Universitat de Barcelona (UB), amb l'objectiu de permetre l'alumnat l'aplicació i complementació dels coneixements adquirits durant la seva formació acadèmica i, així mateix, afavorir l'adquisició de competències que prepari per l'exercici d'activitats professionals.

La realització de pràctiques externes en empreses, entitats i institucions públiques o privades requereix de la subscripció prèvia d'un conveni de pràctiques.

Empreses i centres de recerca que col·laboren amb el màster d'Agrobiologia Ambiental:

Comparteix-ho: