Universitat de Barcelona

Màster en Agrobiologia Ambiental

Sortides professionals

Els titulats en Agrobiologia Ambiental poden optar per fer una tesi doctoral i iniciar una carrera docent o investigadora a les universitats, incorporar-se com a investigadors especialitzats en grups de recerca multidisciplinaris d'entitats públiques o privades, o d'empreses i explotacions vinculades als sectors agrari, agroalimentari, forestal, ambiental i industrial, i actuar com a professionals experts, assessors i consultors en aquests sectors. En aquest marc, les sortides professionals són:

  • Direcció, responsabilitat o gestió de projectes R+D+I en empreses agrobiológiques i cooperatives, així com empreses biotecnològiques i del sector agroalimentari
  • Direcció o gestió d'empreses agràries, hortícoles, vivers i centres de jardineria.
  • Activitat professional en el sector agropecuari en l'explotació i optimització de cultius vegetals.
  • Activitat professional en indústries relacionades amb l'agricultura i el sector agroalimentari.
  • Assessoria o consultoria de recerca agrícola, forestal i ambiental.
  • Assessoria en gestió integrada de plagues. (El màster proporciona crèdits  en matèries relacionades amb la protecció vegetal, que contribueixen al reconeixement per a l'exercici com a persona assessora en gestió integrada de plagues, DOGC núm. 6408, de 2-7-2013.)
  • Avaluació de projectes d'R+D+I.
  • Edició i assessoria de textos científics informatius i divulgatius.
  • Activitat professional en administracions públiques (agricultura i medi ambient).
Comparteix-ho: