Universitat de Barcelona

Màster en Agrobiologia Ambiental

Avaluació

L'avaluació es realitza per cada assignatura per sepatat centrant-se no tan sols en els coneixements adquirits per l'estudiant, sinó sobretot també pels "know-hows" apresos i aplicats per part dels alumnes en els treballs realitzats durant les sessions formatives. S'emfatitza així la importància de l'adquisició progressiva de les eines que permeten professionalitzar l'estudiant. 
Comparteix-ho: