Universitat de Barcelona

Màster d'Antropologia Biològica

Plans docents

Relació d'assignatures 2021-2022

Assignatura Tipus Crèdits
Especialitat: Antropologia Física i Forense
Ambient, Població i Malalties Emergents OT 2.5
Anàlisi Estadística i Presentació de Resultats I OB 2.5
Anàlisi Estadística i Presentació de Resultats II OB 2.5
Antropologia de l'Alimentació OT 2.5
Antropologia Demogràfica i Reconstrucció de Poblacions Antigues OT 2.5
Avenços en Evolució Humana OT 2.5
Biodiversitat Humana I OB 2.5
Biodiversitat Humana II OB 2.5
Evolució Molecular OT 2.5
Factors Genètics i Ambientals de les Malalties Humanes OT 2.5
Genètica del Càncer OT 2.5
Genètica Forense OT 2.5
Gens, Genomes i Poblacions OT 2.5
Laboratori de Biologia Humana I OB 2.5
Laboratori de Biologia Humana II OB 2.5
Mètodes d'Identificació OT 2.5
Morfometria Geomètrica: Anàlisi de la Diversitat Morfològica OT 2.5
Osteologia i Antropologia Forense OB 2.5
Primatologia i Evolució Humana OB 2.5
Primatologia OT 2.5
Tafonomia i Antropologia de Camp OT 2.5
Treball Final de Màster OB 20
Especialitat: Diversitat Humana i Aplicacions Biomèdiques
Ambient, Població i Malalties Emergents OT 2.5
Anàlisi Estadística i Presentació de Resultats I OB 2.5
Anàlisi Estadística i Presentació de Resultats II OB 2.5
Antropologia de l'Alimentació OT 2.5
Antropologia Demogràfica i Reconstrucció de Poblacions Antigues OT 2.5
Avenços en Evolució Humana OT 2.5
Biodiversitat Humana I OB 2.5
Biodiversitat Humana II OB 2.5
Epidemiologia Genètica I: Mètodes i Aplicacions OT 2.5
Epidemiologia Genètica II: de la Teoria al Disseny d'un Projecte de Recerca OT 2.5
Evolució Molecular OT 2.5
Factors Genètics i Ambientals de les Malalties Humanes OT 2.5
Genètica del Càncer OT 2.5
Genètica Forense OT 2.5
Gens, Genomes i Poblacions OT 2.5
Laboratori de Biologia Humana I OB 2.5
Laboratori de Biologia Humana II OB 2.5
Mètodes d'Identificació OT 2.5
Osteologia i Antropologia Forense OB 2.5
Primatologia i Evolució Humana OB 2.5
Primatologia OT 2.5
Tafonomia i Antropologia de Camp OT 2.5
Tècniques Moleculars Aplicades a l'Antropologia OT 2.5
Treball Final de Màster OB 20
Especialitat: Itinerari sense Especialitat
Ambient, Població i Malalties Emergents OT 2.5
Anàlisi Estadística i Presentació de Resultats I OB 2.5
Anàlisi Estadística i Presentació de Resultats II OB 2.5
Antropologia de l'Alimentació OT 2.5
Antropologia Demogràfica i Reconstrucció de Poblacions Antigues OT 2.5
Avenços en Evolució Humana OT 2.5
Biodiversitat Humana I OB 2.5
Biodiversitat Humana II OB 2.5
Evolució Molecular OT 2.5
Factors Genètics i Ambientals de les Malalties Humanes OT 2.5
Genètica del Càncer OT 2.5
Genètica Forense OT 2.5
Gens, Genomes i Poblacions OT 2.5
Laboratori de Biologia Humana I OB 2.5
Laboratori de Biologia Humana II OB 2.5
Mètodes d'Identificació OT 2.5
Osteologia i Antropologia Forense OB 2.5
Primatologia i Evolució Humana OB 2.5
Primatologia OT 2.5
Tafonomia i Antropologia de Camp OT 2.5
Treball Final de Màster OB 20

Complements de formació
 
Assignatura Tipus Crèdits
Especialitat: CF per a l'Accés al Màster d'Antropologia Biològica
Coneixements Bàsics en Antropologia Biològica: Conceptes Clau OT 3
Coneixements Bàsics en Antropologia Biològica: Tècniques Instrumentals OT 3
Comparteix-ho: