Universitat de Barcelona

Màster en Antropologia Biològica

Presentació

Excavació - Màster d

El màster en Antropologia Biològica té com a finalitat oferir als graduats en ciències experimentals i en humanitats una formació actualitzada sobre la biodiversitat humana, el seu origen, evolució i implicacions biomèdiques. La titulació respon a la demanda creixent d'especialistes en l'àmbit de la biologia humana i l'antropologia física, aportant coneixements i metodologies pròpies de l'especialitat i les seves àrees afins (fisiologia, genètica, zoologia, medicina, arqueologia).

L'enfocament de la titulació és preferentment investigador i ofereix la possibilitat de col·laborar amb empreses de l'àmbit i, fins i tot, de desenvolupar el treball final de màster en col·laboració amb institucions externes. La formació se centra en dues especialitats: Antropologia Física i Forense, i Antropologia Molecular i Aplicacions Biomèdiques.

Aquests estudis s'adrecen a persones que estiguin interessades en els àmbits següents:


  • Antropologia forense i tècniques d'identificació individual, osteològica i molecular.

  • Antropologia aplicada a l'arqueologia, incloses la tafonomia, la demografia i la reconstrucció de poblacions antigues.

  • Evolució humana, primatologia i prehistòria.

  • Antropologia molecular.

  • Aplicacions biomèdiques de la diversitat molecular humana en citogenètica, malalties complexes i epidemiologia genètica.

Aquest màster inclou tots aquests temes de manera profunda i interrelacionada. Més del 50 % dels continguts s'imparteixen de manera aplicada als laboratoris propis d'osteologia, biologia molecular i informàtica.

Dades bàsiques

Interuniversitari
Universitat CoordinadoraUniversitat Barcelona
Universitats Participants
  • Universitat Barcelona
  • Universitat Autònoma de Barcelona
Crèdits60
Modalitat de docènciaPresencial
Complements de formació
Especialitats
  • Antropologia Física i Forense
  • Diversitat Humana i Aplicacions Biomèdiques
  • Itinerari sense Especialitat
Centre de gestióFacultat de Biologia
Places30
Idioma de docènciacatalà, espanyol o anglès. Es prioritzarà l'anglès d'acord amb els estudiants matriculats i la programació del professorat.
Preu orientatiu per crèdit27,67 euros per crèdit (82 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2022-2023
CoordinacióARACELI ROSA DE LA CRUZ
Comparteix-ho: