Universitat de Barcelona

Màster en Aqüicultura

Mobilitat

Els estudiants poden realitzar el TFM en centres estrangers a través d'ajudes ERASMUS específiques per màsters (http://www.ub.edu/biologia/org/rels_inter.htm).

A més els estudiants del Màster poden utilitzar totes les opcions per a mobilitat que ofereixen les tres universitats organitzadores. A continuació s'adjunten els enllaços relatius a la mobilitat que ofereix la Universitat de Barcelona:

A més dels ajuts ERASMUS, els estudiants de la Universitat de Barcelona poden gaudir d'altres ajuts:
http://www.ub.edu/uri/estudiantsUB/estUB.htm
http://www.ub.edu/masteroficial/index.php?option=com_content&task=view&id=4&Itemid=64

Ajudes per participar en programes de mobilitat internacional per a estudiants dels centres de la Universitat de Barcelona:

Són ajudes que concedeix la mateixa Universitat Barcelona per poder gaudir d'un ajut en la fase del Màster als estudiants que desitgen participar en programes i mobilitat i altres més específiques per a estudiants en la seva etapa inicial de formació cap a la investigació.

Ajuts del Programa de beques internacionals Bancaja i Banco Santander per a estudiants dels centres de la Universitat de Barcelona:

Són ajuts de viatge a estudiants de la Universitat que hagin estat seleccionats per fer una estada en una altra universitat dins el programa ERASMUS, el del Grup de Coïmbra i els programes de mobilitat amb universitats estrangeres.

 

Així mateix es poden utilitzar les ajudes que ofereix la Generalitat de Catalunya

Ajuts de l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) de la Generalitat de Catalunya:

La Generalitat de Catalunya, per mitjà de la seva agència AGAUR, convoca cada any un programa d'ajuts per contribuir a les despeses que comporta la realització d'estudis a altres països per als estudiants participants en programes de mobilitat internacional.

Ajuda complementària en concepte de residència dins la beca general i de mobilitat del Ministeri d'Educació i Ciència:

Són ajudes de la Generalitat de Catalunya per als estudiants que tenen dret a gaudir de la beca de mobilitat del Ministeri d'Educació i Ciència. A més, poden sol · licitar un ajut complementari en concepte de residència pel fet d'estudiar en una universitat estrangera lluny del domicili habitual.

 

Comparteix-ho: