Universitat de Barcelona

Màster en Aqüicultura

Matrícula

DATES DE MATRICULA

Primer període de matricula: del 16 al 26 de juliol de 2021

Segon Període de matricula: del 12 al 19 de setembre de 2021

La matrícula online al Màster en Aqüicultura s'ha de fer a través d'aquest enllaç, anant a la pestanya de "Preinscripció/Matrícula".

La matrícula presencial es farà a la Secretaria de la Facultat de Biologia quan s’hagi acabat el període de matrícula online.

 

DOCUMENTACIÓ PER A COMPLETAR LA MATRÍCULA

Per a alumnes espanyols:

1.  Fotocòpia compulsada o resguard del títol acadèmic (o expedient acadèmic en el cas que no s’hagi finalitzat l’ensenyament) 

Per a alumnes estrangers (documentació legalitzada per via diplomàtica):

1.    Fotocòpia compulsada i legalitzada per via diplomàtica del títol i del expedient acadèmic

      (http://www.ub.edu/acad/noracad/documents/legalitzacio.htm

2.    Traducció oficial del títol i certificat acadèmic, aquells que no siguin en llengua anglesa o espanyola 

      (http://www.ub.edu/acad/noracad/documents/traduccio.htm)

 

PAGAMENT DE LA MATRÍCULA

El preu del crèdit en la matrícula es de 46,11€ (preu 2020-21) pels alumnes que pertanyin a la Unió Europea, països membres de l’Acord Econòmic Europeu (Islàndia, Liechtenstein i Noruega) o de Suïssa i Andorra o que alternativament disposin d’un permís de residència superior a un any acadèmic.

Mentre que el preu del crèdit pels alumnes estrangers que no disposin d’un permís de residència superior a un any acadèmic fou de 82€.

Altres Taxes:
Estudi de convalidació (per alumnes estrangers): 218,15€
Gestió de l’expedient acadèmic: 69,80€
Servei específic de suport a l’aprenentatge: 70€
Assegurança escolar: 1,12€ (per a majors de 28 anys, assegurança de 9,5€) 

Per més informació, consulteu la pàgina general de la UB aquí

 

* AVÍS IMPORTANT: PER A PODER FORMALITZAR LA MATRÍCULA OFICIAL DEL MÀSTER, ÉS IMPRESCINDIBLE HAVER TANCAT L'EXPEDIENT I HAVER ABONAT ELS DRETS DEL TÍTOL DE GRAU O LLICENCIATURA. Hauran de presentar en un plaç màxim de dos setmanes des de l'inici de les classes, els originals d'aquests documents a la Secretaria d'Estudiants i Docència de la Facultat de Biologia. En cas de no fer-ho, rebran un mail recordatori i en el termini de 10 dies més si no ho han portat s'anularà la matricula. 

Es pot consultar la informació més ampliada sobre la preinscripció i matrícula  a la web de la Facultat de Biologia: http://www.ub.edu/biologia/postgraus/index.htm 

Comparteix-ho: