Universitat de Barcelona

Màster en Aqüicultura

Horaris de classe

Els horaris s'indiquen també al apartat calendari. Les classes es distribueixen entre les 15 i les 20h, amb lleugeres diferències depenent de la casuística de cada universitat. A l'inici de cada mòdul la universitat organitzadora exposa els seus horaris específics de classe.

El primer dia de classe inclou una sessió de presentació del màster a càrrec de les tres coordinadores d'aquest i una conferència que te per objectiu ajudar l'estudiant a contextualitzar el sector de l'aqüicultura i els seus condicionants abans d'entrar en els mòduls docents específics.

Es considera que el Màster requereix una dedicació completa a aquest. Els horaris són molt concentrats per permetre que l'estudiant pugui cursar-lo complet en un any.

 

Consultar horaris i aules a la Universitat de Barcelona

 

Mòdul

Facultat o Escola

Enllaç

Fisiologia de les espècies d'interès en aqüicultura

Facultat de Biologia de la UB

/www.ub.edu/biologia/

Salut i benestar en animals aquàtics

Facultat de Veterinària de la UAB, al Campus de Bellaterra

www.uab.cat/veterinaria/  

L'aqüicultura com a sector productiu

Escola Superior d’Agricultura de Barcelona de la UPC, en el Campus del Baix Llobregat (Castelldefels)

www.esab.upc.edu/ 

Comparteix-ho: