Universitat de Barcelona

Màster de Biodiversitat

Plans docents

Relació d'assignatures 2021-2022

Assignatura Tipus Crèdits
Especialitat: Biologia Evolutiva
Adaptacions Funcionals dels Animals OT 3
Agroecologia OT 3
Anàlisi de Viabilitat de Poblacions OT 3
Avaluació de la Biodiversitat OB 3
Biodiversitat en la Funció i els Serveis dels Ecosistemes OT 6
Biologia de la Conservació OT 6
Biologia Evolutiva de Vertebrats OT 6
Ecosistemes Fluvials: Tècniques de Mostreig i Anàlisi de la Biodiversitat OT 3
Efectes de la Contaminació sobre la Biodiversitat OT 3
Els SIG en l'Anàlisi i la Representació de la Biodiversitat OT 3
Entomologia Aplicada OT 3
Etnobiologia: Usos i Gestió Tradicionals de la Biodiversitat OT 3
Evolució de Gens i Genomes OT 6
Filogènia i Filogeografia: Mètodes i Aplicacions OT 6
Genètica de la Conservació OT 3
Genètica de Poblacions OT 3
Genòmica Comparada OT 3
Gestió de la Vida Silvestre OT 6
Gestió i Anàlisi de Dades de Biodiversitat OB 6
Introducció a R per a Anàlisis de la Biodiversitat (Rbio) OT 3
L'Arbre de la Vida OB 6
Mecanismes Evolutius de Comportament i Muntatge de Comunitats OT 6
Mètodes i Tècniques en Sistemàtica i Evolució Vegetals OT 3
Pràcticum de Biodiversitat a Macroescala OT 3
Pràcticum de Biodiversitat a Microescala OT 3
Pràcticum de Biodiversitat Marina OT 3
Relacions Tròfiques OT 3
Treball Final de Màster OB 18
Especialitat: Conservació de la Biodiversitat
Adaptacions Funcionals dels Animals OT 3
Agroecologia OT 3
Anàlisi de Viabilitat de Poblacions OT 3
Avaluació de la Biodiversitat OB 3
Biodiversitat en la Funció i els Serveis dels Ecosistemes OT 6
Biologia de la Conservació OT 6
Biologia Evolutiva de Vertebrats OT 6
Ecosistemes Fluvials: Tècniques de Mostreig i Anàlisi de la Biodiversitat OT 3
Efectes de la Contaminació sobre la Biodiversitat OT 3
Els SIG en l'Anàlisi i la Representació de la Biodiversitat OT 3
Entomologia Aplicada OT 3
Etnobiologia: Usos i Gestió Tradicionals de la Biodiversitat OT 3
Evolució de Gens i Genomes OT 6
Filogènia i Filogeografia: Mètodes i Aplicacions OT 6
Genètica de la Conservació OT 3
Genètica de Poblacions OT 3
Genòmica Comparada OT 3
Gestió de la Vida Silvestre OT 6
Gestió i Anàlisi de Dades de Biodiversitat OB 6
Introducció a R per a Anàlisis de la Biodiversitat (Rbio) OT 3
L'Arbre de la Vida OB 6
Mecanismes Evolutius de Comportament i Muntatge de Comunitats OT 6
Mètodes i Tècniques en Sistemàtica i Evolució Vegetals OT 3
Pràcticum de Biodiversitat a Macroescala OT 3
Pràcticum de Biodiversitat a Microescala OT 3
Pràcticum de Biodiversitat Marina OT 3
Relacions Tròfiques OT 3
Treball Final de Màster OB 18
Comparteix-ho: