Universitat de Barcelona

Màster de Biodiversitat

Plans docents

Relació d'assignatures 2019-2020

Assignatura Tipus Crèdits
Mòdul obligatori: Fonaments per a la biodiversitat (15 ECTS)
L'Arbre de la Vida OB 6
Avaluació de la Biodiversitat OB 3
Gestió i Anàlisi de Dades de Biodiversitat OB 6
     
Mòdul especial: Biologia Evolutiva (12 ECTS)
Evolució de Gens i Genomes OE 6
Filogènia i Filogeografia: Mètodes i Aplicacions OE 6
Mecanismes Evolutius de Comportament i Muntatge de Comunitats OE 6
     
Mòdul especial: tat (12 ECTS)
Biodiversitat en la Funció i els Serveis dels Ecosistemes OE 6
Biologia de la Conservació OE 6
Gestió de la Vida Silvestre OE 6
     
Adaptacions Funcionals dels Animals OT 3
Anàlisi de Viabilitat de Poblacions OT 3
Biologia Evolutiva de Vertebrats OT 6
Biosistemàtica de Plantes amb Llavor OT 3
Efectes de la Contaminació sobre la Biodiversitat OT 3
Els SIG en l'Anàlisi i la Representació de la Biodiversitat OT 3
Entomologia Aplicada OT 3
Genètica de la Conservació OT 3
Genètica de Poblacions OT 3
Gestió i Anàlisi de Dades de Biodiversitat OB 6
Interaccions Biòtiques en les Comunitats Vegetals dels Agroecosistemes OT 3
Introducció a R per a Anàlisis de la Biodiversitat (Rbio) OT 3
Líquens i Briòfits com a Indicadors en els Ecosistemes Terrestres (LIBRET) OT 3
Pràcticum de Biodiversitat a Macroescala OT 3
Pràcticum de Biodiversitat a Microescala OT 3
Pràcticum de Biodiversitat Marina OT 3
Relacions Tròfiques OT 3
Biodiversitat en la Funció i els Serveis dels Ecosistemes OT 6
Biologia de la Conservació OT 6
Gestió de la Vida Silvestre OT 6
     
Treball Final de Màster OB 18
Comparteix-ho: