Universitat de Barcelona

Màster en Biodiversitat

Pla d'estudis

Estructura del màster

Estructura del màster

Per obtenir el màster universitari en Biodiversitat es necessari superar 60 ECTS (1 ECTS és equivalent a 25h de càrrega de treball). El màster s’estructura en 4 mòduls, un obligatori per tots els estudiants, 2 mòduls alternatius que defineixen les dues especialitats ofertes pel màster, 1 mòdul d’assignatures optatives que permeten individualitzar el perfil curricular i 1 mòdul de recerca que inclou el treball de fi de màster (TFM).<7p>

Les assignatures incloses en cadascun dels mòduls es detallen a la secció Plans docents i professorat. A mes, podeu trobar una explicació detallada dels objectius i continguts de cada assignatura a la secció Assignatures del màster.

Mòdul Obligatori (15 ECTS)

Fonaments per a la Biodiversitat

Aquest mòdul ofereix la formació en coneixements i tècniques bàsiques per a entendre i estudiar la Biodiversitat

Biologia Evolutiva

Pensada per a futurs investigadors que treballin en recerca fonamental en l’àmbit de la biodiversitat, proporciona coneixement i eines per reconstruir relacions evolutives i històries poblacionals des del nivell de gen al d’espècie fins al de comunitat, i utilitzar aquesta informació per fer inferències sobre l’origen i manteniment de la biodiversitat, els processos evolutius, adaptatius i de diversificació, i la relació dels organismes amb el medi.

 

Biologia de la Conservació i Gestió de la Biodiversitat

Pensada per a futurs investigadors i gestors del patrimoni natural, proporciona coneixement i eines sobre els mecanismes que regulen la biodiversitat, la seva trajectòria i evolució; per avaluar l’impacte humà, i gestionar i avaluar la biodiversitat, entre d’altres

Avenços en Biodiversitat

L’objectiu d’aquest mòdul és definir individualment el perfil acadèmic de l’estudiant. També s’inclouen en aquest mòdul les assignatures dels Mòduls d’especialitat no escollides.

Treball de fi de màster (TFM)

En aquesta mòdul es posen en pràctica els coneixements i les capacitats obtingudes en el mòduls anteriors contacte d’un projecte de recerca.

Comparteix-ho: