Universitat de Barcelona

Màster d'Ecologia, Gestió i Restauració del Medi Natural

Avaluació

Els criteris d'avaluació estan detallats, per a cada assignatura, al seu Pla Docent.
Comparteix-ho: