Universitat de Barcelona

Màster d'Ecologia, Gestió i Restauració del Medi Natural

Plans docents

Relació d'assignatures 2020-2021

Assignatura Tipus Crèdits
Especialitat: Ecologia
Avenços en Ecologia de Poblacions i Comunitats OT 6
Biodiversitat i Funció en Ecosistemes Lacustres: Aplicacions i Gestió OT 3
Biogeoquímica OT 6
Biotecnologia Ambiental: Bioremediació OT 3
Ecologia de les Interaccions en el Medi Marí OT 3
Ecologia i Gestió Forestal OT 6
Economia i Gestió Ambiental OB 3
Ecotoxicologia en Sistemes Aquàtics OT 3
Efectes del Canvi Global sobre els Arbres i els Boscos OT 3
Estructures i Processos Ecològics en el Mar OT 3
Gestió i Restauració de Sòls Contaminats OT 3
Gestió i Restauració Fluvial OT 6
Incendis i Restauració Forestal OT 6
Introducció als SIGS Aplicats als Temes Mediambientals OT 3
Recursos Hídrics i Restauració d'Aqüífers OT 6
Regeneració de Dunes i Platges OT 3
Restauració de Talussos i Pedreres OT 3
Restauració i Creació de Zones Humides OT 3
Seminaris sobre el Canvi Global OT 3
Sistemes Dinàmics en Ecologia OT 3
Tècniques Estadístiques d'Anàlisi de Dades OB 6
Treball Final de Màster OB 15
Vulnerabilitat dels Ecosistemes OB 3
Especialitat: Gestió i Restauració del Medi Natural
Anàlisi de la Vegetació i Ecologia del Paisatge OT 6
Biodiversitat i Funció en Ecosistemes Lacustres: Aplicacions i Gestió OT 3
Biotecnologia Ambiental: Bioremediació OT 3
Descripció, Avaluació i Diagnosi dels Ecosistemes OT 6
Ecologia de les Interaccions en el Medi Marí OT 3
Ecologia i Gestió Forestal OT 6
Economia i Gestió Ambiental OB 3
Ecotoxicologia en Sistemes Aquàtics OT 3
Efectes del Canvi Global sobre els Arbres i els Boscos OT 3
Estructures i Processos Ecològics en el Mar OT 3
Gestió i Restauració de Sòls Contaminats OT 3
Gestió i Restauració Fluvial OT 6
Incendis i Restauració Forestal OT 6
Introducció als SIGS Aplicats als Temes Mediambientals OT 3
Legislació Ambiental i Gestió del Territori OT 3
Recursos Hídrics i Restauració d'Aqüífers OT 6
Regeneració de Dunes i Platges OT 3
Restauració de Talussos i Pedreres OT 3
Restauració i Creació de Zones Humides OT 3
Seminaris sobre el Canvi Global OT 3
Tècniques Estadístiques d'Anàlisi de Dades OB 6
Treball Final de Màster OB 15
Vulnerabilitat dels Ecosistemes OB 3
Comparteix-ho: