Universitat de Barcelona

Màster d'Ecologia, Gestió i Restauració del Medi Natural

Professorat

NOM COGNOM1 COGNOM2 DESC. MODEL NOM DEPARTAMENT
Laia Arbiol Roca Inv. pre. form. MINECO Departament de Geografia
Concepcion Arenas Sola Prof.titular d'univ. Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística
Laura Baldo   Professorat agregat Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals
Enric Batllori Presas Professor associat Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals
Maria Del Carmen Blade Hernandez Professor associat Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals
Jose Manuel Blanco Moreno Professorat agregat Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals
Núria Bonada Caparrós Professorat agregat Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals
Andrea Butturini   Professorat agregat Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals
Antonio Miguel Calafat Frau Prof.titular d'univ. Departament de Dinàmica de la Terra i de l'Oceà
Miguel Cañedo-Argüelles Iglesias POSTDOCTORAL Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals
José María Carmona Pérez Prof.titular d'univ. Departament de Mineralogia, Petrologia i Geologia Aplicada
Jofre Carnicer Cols Prof. agregat interi Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals
Maria Amparo Carrillo Ortuno Prof.titular d'univ. Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals
Lourdes Chamorro Lorenzo Prof. agregat interi Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals
Amparo Cortés Lucas Prof.titular d'univ. Departament de Biologia, Sanitat i Medi Ambient
Robert Cruañas Terradas Prof.titular d'univ. Departament de Biologia, Sanitat i Medi Ambient
Luis Miguel Domenech Rubio Professor associat Departament de Mineralogia, Petrologia i Geologia Aplicada
Beatriz Duguy Pedra Professorat agregat Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals
Marisol Felip Benach Professorat agregat Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals
Albert Ferré Codina Professor associat Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals
Magdalena Grifoll Ruiz Prof.titular d'univ. Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística
Emilia Gutierrez Merino Prof.titular d'univ. Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals
Bernat Hereu Fina Professorat agregat Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals
Jofre Herrero Ferran Professor associat Departament de Mineralogia, Petrologia i Geologia Aplicada
Estela Illa Bachs Professor associat Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals
Maria Montserrat Jorba Peiro Professor associat Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals
Cristina Linares Prats Professorat agregat Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals
Maria Pilar Lopez Laseras Prof.titular d'univ. Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals
Joan Albert Lopez Bustins Professorat agregat Departament de Geografia
Simone Mariani   Professor associat Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals
Esther Marti Verge Prof.assoc.subst.4T Departament de Biologia, Sanitat i Medi Ambient
Margarita Menendez Lopez Professorat agregat Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals
Antonio Miñarro Alonso Prof.titular d'univ. Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística
Maria Isabel Muñoz Gracia Catedràtic univ. Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals
Francesc Murria I Farnos Professor associat Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals
Jose Maria Nieto Marqueño Prof.titular d'univ. Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística
Josep Maria Ninot Sugrañes Prof.titular d'univ. Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals
Biel Obrador Sala Professorat agregat Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals
Francesc Oliva Cuyas Prof.titular d'univ. Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística
Aaron Perez Haase Professor associat Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals
Marta Perez Vallmitjana Prof.titular d'univ. Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals
Diana Puigserver Cuerda Professor associat Departament de Mineralogia, Petrologia i Geologia Aplicada
Juan Luis Riera Rey Professorat agregat Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals
Jordi Roca Jusmet Catedràtic univ. Departament d'Economia
Javier Romero Martinengo Catedràtic univ. Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals
Santiago Sabate Jorba Prof.titular d'univ. Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals
Francesc De Paula Sabater Comas Prof.titular d'univ. Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals
Maria Teresa Sauras Yera Professorat agregat Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals
Alexandre Sendros Brea-iglesias Professor associat Departament de Mineralogia, Petrologia i Geologia Aplicada
Jordi Sole Olle Professor associat Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals
Maria Teresa Vadri Fortuny Prof.titular d'univ. Departament de Dret Administratiu, Dret Processal i Dret Financer i Tributari
Victoriano Ramon Vallejo Calzada Catedràtic univ. Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals
Teresa Elena Vegas Vilarrubia Professorat agregat Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals
Esteban Vegas Lozano Prof.titular d'univ. Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística
Montserrat Vidal Barcelona Prof.titular d'univ. Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals
Joaquin Vila Grajales Professorat Lector Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística
Comparteix-ho: