Universitat de Barcelona

Màster d'Ecologia, Gestió i Restauració del Medi Natural

Preinscripció

Calendari de preinscripció

- Primer període: de l'1 de febrer al 8 de juny de 2020.
Resolució: 19 de juny

- Segon període: del 9 de juny al 2 de setembre de 2020.
Resolució: 9 de setembre

Procés de preinscripció obert

FORMULARI

Avisos:

  • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
  • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

Matrícula

Primer període: del 15 al 22 de juliol de 2019
Segon període: del 24 al 29 de setembre de 2019

Procés de matriculació tancat

Comparteix-ho: