Universitat de Barcelona

Màster d'Ecologia, Gestió i Restauració del Medi Natural

Pla d'estudis

L'estructura del Màster consta de:

  1. Mòdul Troncal comú:  Mòdul obligatori per a tots els alumnes. Consta de 12 crèdits ECTS.
  2. Especialitat en Gestió i Restauració del Medi Natural: L'alumne haurà de cursar 15 crèdits ECTs obligatoris del mòdul. Aquesta especialitat admet un màxim de 30 alumnes
  3. Especialitat en Ecologia: L'alumne haurà de cursar 15 crèdits ECTs obligatoris del mòdul. No hi ha límits d’admissió dins d’aquesta especialitat
  4. Mòdul d'Optatives: L’alumne haurà de cursar 18 crèdits ECTs d’assignatures a escollir entre les assignatures del mòdul optatiu. La majoria d’assignatures optatives admeten un màxim de 16 alumnes per qüestions logístiques en les sortides de camp. Dins d’aquest mòdul, dels 18 crèdits hi ha l’opció d'escollir un màxim de 6 crèdits d'altres màsters oficials de la Facultat de Biologia (Universitat de Barcelona); concretament del màster de Biodiversitat i d’Oceanografia i gestió del medi marí, amb el vistiplau dels Coordinadors dels Màsters respectius
  5. Treball Fi de Màster (TFM): Obligatori. 15 ECTS. Cada curs conté una oferta de més de 40 temes (publicitats a la pàgina web del Màster a inicis de curs).  Els alumnes podran realitzar el seu TFM en Centres de Recerca i a Universitats, en Empreses, i a l’Administració pública. L’alumne també pot proposar el seu propi TFM, i amb l’ajuda del coordinador-professor dels TFMs, aquest li designarà un director o tutor d’un centre de recerca o universitari o través d’una empresa o entitat pública col·laboradora amb el Màster. També hi ha la possibilitat de fer el TFM a Universitats extrangeres que tenen conveni amb la Universitat de Barcelona, en cas que el Màster es realitzi en 2 anys.
Assignatures del Mòdul Troncal Comú

Les assignatures d'aquest Mòdul Troncal ofereixen coneixements transversals per a les dues especialitats i tècniques estadístiques pel tractament de les dades

Les assignatures són les següents:

Aquest mòdul consta de les següents assignatures:

Aquest mòdul consta de les següents assignatures:

Dins d’aquest mòdul hi ha l’opció d'escollir un màxim de 6 crèdits d'altres màsters oficials de la Facultat de Biologia. En particular del màster de Biodiversitat i d’Oceanografia i gestió del medi marí, amb el vistiplau dels Coordinadors dels Màsters respectius.

Màster de Biodiversitat:

  • Anàlisis de Viabilitat de Poblacions (3 cr) (codi assignatura: 568726)
  • Ecosistemes fluvials: tècniques de mostreig i anàlisi de la biodiversitat (3 cr) codi assignatura: 574176)

 

Màster Oceanografia i gestió del medi marí:

  • Ecologia del Bentos marí (3 cr) (codi asignatura: 570165)
  • Reserves Marines (3 cr) (codi asignatura: 570179)

Comparteix-ho: