Universitat de Barcelona

Màster en Genètica i Genòmica

Objectius i competències

Objectius

La seqüenciació del genoma humà ha estat un dels màxims èxits científics de principis del segle XXI. Aquest màster pretén formar nous professionals de la genètica i la genòmica preparats tecnològicament i científicament en les fronteres actuals d'aquestes disciplines científiques. Aquests nous professionals s'hauran d'incorporar i innovar en la recerca bàsica i aplicada en genètica, evolució, desenvolupament i biomedicina. A més, la seva formació en noves tecnologies d'anàlisi genètica els permetrà incorporar-se com a tècnics altament qualificats en empreses i institucions, on l'anàlisi genètica és cada vegada més important, com ara hospitals, centres de diagnòstic o empreses d'anàlisi genètica. L'oferta d'aquest màster és única en el conjunt d'universitats espanyoles i pretén donar una visió general de l'estructura, funció, regulació i evolució dels gens i genomes aplicada en diferents camps com són el desenvolupament embrionari, les malalties humanes i l'evolució molecular .

Competències


  • Conèixer els conceptes bàsics de la genètica molecular i les metodologies actuals per a l'estudi de l'estructura, regulació, funció i evolució dels gens i genomes.

  • Conèixer els principals conceptes relacionats amb la base genètica de les patologies humanes i les eines de diagnòstic genètic més avançades.

  • Conèixer les tècniques bàsiques d'anàlisis del desenvolupament a nivell genètic, molecular i cel·lular així com la metodologia genètica per resoldre problemes biològics complexos i les bases de la genètica d'organismes modelo.
  • Conèixer els diferents processos i mecanismes del desenvolupament embrionari i post-embrionari i, molt especialment, com els gens controlen el desenvolupament a través de les activitats cel·lulars.

  • Conèixer les eines teòriques, analítiques i experimentals per entendre com evolucionen les molècules (àcids nuclèics i proteïnes) i com aquest coneixement permet fer inferències evolutives.

  • Conèixer les eines bioinformàtiques i els conceptes computacionals necessaris per obtenir i processar la informació dels bancs de dades biològiques.
Comparteix-ho: