Universitat de Barcelona

Màster de Genètica i Genòmica

Pràctiques del màster

El Master en Genètica i Genòmica és un màster amb una extensa dedicació pràctica. Hi ha diverses assignatures pràctiques i altres que incorporen en el seu programa docent treballs pràctics i visites a grans equipaments científics.

A més, el gruix de treball pràctic es focalitza en els 30 crèdits ECTS del Treball Final de Màster TFM, que es fa en un laboratori de recerca especialitzat. Per més informació, entreu a  Treball Final de Màster on trobareu informació i llocs on escollir per fer la recerca del teu TFM.

https://www.ub.edu/portal/documents/6006358/8129096/CellscursRicard/637fda2f-b9ef-4cbd-ac1f-9e7aef7adf42?t=1582638185717

 

Exemples d'assignatures pràctiques del màster

Advanced Techniques of Genetic Engineering

Els alumnes d'aquesta assignatura faran un treball pràctic i demostracions en els Centres Científics i Tecnològics de la UB (Hospital Clínic) on aprendran diverses tècniques d'enginyeria genètica aplicades a organismes model i a cèl·lules en cultiu.

Aquesta imatge va ser presa durant el curs 2019 per alumnes del Master de Genètica i Genòmica.

En un treball pràctic d'expressió gènica, els alumnes preparen diversos embrions i teixits en desenvolupament marcats amb fluorescència, aprenen a utilitzar el microscopi confocal, i analitzen els resultat amb programes d'analisi d'imatges i de 3D. El treball pràctic es fa en grups reduits de 2-3 alumnes. Aquesta imatge de l'embrió del peix zebra és d'un experiment fet per dues alumnes del curs 2019-2020 del Master de Genètica i Genòmica.

Aquest curs pràctic introdueix els aspectes més rellevants de l’anàlisi i la interpretació bioinformàtica d’experiments genómics de seqüenciació (p.e. ChIP-seq i RNA-seq). S’introdueixen des de les eines bàsiques de visualització a escala genòmica fins les aplicacions d’analisi puntual a nivell de seqüència reguladora, dins d’un context de treball interactiu que fomenta la participació dels estudiants sense necessitat de coneixements de programació.

Un curs on es treballen conceptes de la genòmica des de les comandes del sistema operatiu LINUX, la programació en Perl i R, així com eines per enregistrar i reproduir les anàlisis computacionals.

This course has a practical part on pattern formation and growth. The students will use transgenic Drosophila strains to modify the expression of morphogens using the Gal4/UAS transactivator system . The results will be observed and interpreted in discussions.
These images were taken by students of the course 2020-2021.

Comparteix-ho: