Universitat de Barcelona

Màster en Genètica i Genòmica

Sistema d'avaluació

MÈTODES D'EXAMEN

Cursos teòrics: examen escrit, opció múltiple o qualificació de tasques individuals o en grup (presentació o informe).

Cursos pràctics: presentacions orals, exàmens curts, informes individuals o en grup. Optatives: tenen diferents formes d'examen, depenent de l'elecció de l'estudiant. Treball de recerca: presentació d'una tesi escrita i defensa oral. Veure la normativa per a la tesi magistral o TFM.

Comparteix-ho: