Universitat de Barcelona

Màster en Genètica i Genòmica

Pla d'estudis

Estructura i Pla d'estudis

Estructura i Pla d

 

 

Novetats i informació

Distribució dels 60 crèdits ECTS:
- 10 crèdits ECTS comuns de màster
- 20 crèdits ECTS especialitat (15 obligatoris i 5 optatius)
- 30 crèdits ECTS experimentals de Treball de Fi de Màster


Hi ha 2 especialitats:
Genètica i Genòmica Humana
Genètica i Genòmica del Desenvolupament

Per cadascuna de les 2 especialitats els 5 crèdits optatius podran triar-se bé de les assignatures del Mòdul Optatives, o bé d'alguna de les assignatures obligatòries de l'altres 2 especialitats

No es podrà fer l'opció itinerari lliure

 

Comparteix-ho: