Universitat de Barcelona

Màster d'Immunologia Avançada

Pràctiques i TFM

Grups acollidors

ÀMBITS

S'entén que el Treball Final de Màster (TFM) d'Immunologia ha de donar gran importància a la formació de l'estudiant en el camp de l'aprenentatge de les tècniques de laboratori, per saber com aplicar el disseny experimental, saber com utilitzar i beneficiar-se dels resultats. Això implica establir una hipòtesi de treball capaç de dissenyar un experiment i, finalment, com interpretar els resultats i presentar-los correctament per tal d'explicar-los i discutir-los amb la comunitat científica. En qualsevol dels perfils, els estudiants desenvoluparan un treball concret al llarg del curs acadèmic que consistirà en 25 ECTS. El treball serà supervisat de prop pel tutor que es controlarà el desenvolupament del treball. Abans de començar, el treball ha d'especificar l'objectiu principal i el desenvolupament dels experiments a realitzar per l'estudiant. La fase experimental del treball s'ha de complementar amb un temps de revisió de la literatura d'acord amb el criteri del tutor. En els últims dos mesos, l'estudiant redactarà el treball amb el format habitual de 1) la introducció, 2) objectius, 3) els materials i mètodes, 4)  resultats, 5) discussió, 6) conclusions, 7) bibliografia, seguint la normativa de la Comissió de Màster. El treball es presenta i defensa de forma oral davant una comissió, els membres són seleccionats per la Comissió del Màster. Les disposicions de caràcter general aplicables al TFM es poden trobar a http://www.giga.ub.edu/acad/gdoc/fitxers/pdf/normes_TFM.pdf

  • Línies de recerca per a les quals s’ha confirmat que ofereixen una plaça per a fer el TFM el curs 2021-22
  • Grups que no poden acceptar estudiants de màster el curs 2021-22

UNIVERSITAT DE BARCELONA

UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

UNIVERSITAT POMPEU FABRA (UPF/IMIM)

UNIVERSITAT DE LLEIDA

UB - Parc Científic de Barcelona (PCB)
- Macròfags i inflamació.
Dr. Antonio Celada, Catedràtic d'Immunologia, Tel. 93 4037165. Email: acelada@ub.edu

- Immunosenescència.
Dr. Jorge Lloberas, Professor Agregat, Tel. 93 4037166. Email: jlloberas@ub.edu
- Immunologia translacional.
Dr. Lluis Santamaría, Professor Agregat (UB), Tel. 93 4031160. Email: lfsantama@gmail.com

UB - Facultat de Biologia
- Funció dels sindecans a l'activació T.
Dr. Enric Espel, Professor Titular, Tel. 93 4021527. Email: eespel@ub.edu

- Receptors nuclears en el sistema immunitari.
Dra. Annabel Fernández Valledor, Professora Agregada, Tel. 93 3125044. Email: afernandezvalledor@ub.edu

- Caracterització de les cèl·lules B autoreactives a la Diabetis tipus I en el model de ratolí NOD
Dr. Thomas Stratmann, Professor Agregat, Tel. 93 4039385. Email: thomas.stratmann@ub.edu

UB - Facultat de Medicina - Hospital Clínic
- Immunoreceptors.
Dr. Pablo Engel, Professor Titular, Tel. 93 2275400 (ext. 4010). Email: pengel@ub.edu

- Immunoevasió vírica.
Dra. Ana Angulo, Professora Associada, Tel. 93 2275400 (ext. 4015). Email: aangulo@ub.edu

- Receptors de la immunitat innata.
Dr. Francisco Lozano, Professor Titular, Tel. 93 2275488. Email: lozano@ub.edu

- Receptors antigènics quimèrics i immunoteràpia de leucèmies i limfomes (CART19).
Dr. Manel Juan, Cap de Secció d'Immunoteràpia, Tel. 93 2275463. Email: mjuan@clinic.cat

- Immunoteràpia cel·lular per a la prevenció i tractament del rebuig en trasplantament renal
Dr. Eduard Palou, Facultatiu especialista, Dept. Immunologia, Hospital Clínic, Tel. 93 2273429. Email: epalou@clinic.cat

- Estudi de la capacitat immunoestimuladora de nanopartícules a cèl·lules dendrítiques humanes.
Dr. Daniel Benitez, Investigador, Dept. Immunologia, Hospital Clínic,  Email: DBENITEZR@clinic.cat

- Moduladors de la resposta immunitària. Caracterització de noves molècules que intervenen en l'anafilaxi.
Dra. Margarita Martín Andorra, Professora Titular, Tel. 93 4020582. Email: martin_andorra@ub.edu

- Modulació de l'activitat de macròfgas mitjançant nanopartícules a la fibrosi hepàtica.

Dr. Pedro Melgar, Investigador IDIBAPS i Massssachusetts Institute of Technology (MIT), Tel. 93 4024524, Email: pmelgar@ub.edu

UB - Facultat de Medicina - Hospital de Bellvitge
- Nucleases en la funció i disfunció del sistema immunitari.
Dra. Concepció Soler, Professora Agregada, Tel. 93 4039634. Email: concepciosoler@ub.edu

- Virus Immuno-oncolítics pel tractament del càncer.

Dr. Juan José Rojas Expósito, Investigador, Tel. 93 4039858. Email: jrojas@ub.edu

UB - IDIBAPS - Hospital Clínic
Regulació de l'expressió gènica a cèl·lules mare durant la diferenciació cel·lular, la inflamació, el càncer.
https://www.icrea.cat/sites/default/files/researchers/researcher-sections/msc_offer-immunology.pdf
Dr. Antonio Postigo, Investigador ICREA, Tel  Email: idibaps.postigo2@gmail.com

- Infecció bronquial i immunitat a les malalties respiratòries cròniques.
Dra. Rosa Faner, Investigadora FIS, Tel. 93 2271789.  Email: rfaner@clinic.cat

- Mecanismes d'autoregulació a malalties autoimmunitàries.
Dr. Pere Santamaria, Investigador IDIBAPS/University of Calgary, Tel. . Email: PESANTAM@clinic.cat
Dr. Pau Serra, Investigador IDIBAPS, Tel. 932275400 (ext. 4543 i 4563). Email: PSERRA1@clinic.cat

- Immunopatogènia i vacunes terapèutiques enfront el VIH.
Dra. Montserrat Plana, Investigadora IDIBAPS, Tel. 93 2275400 (ext. 2447 i 3144). Email: mplana@clinic.cat

UB - Facultat de Farmàcia
- Infecció experimental i desenvolupament d'una nova vacuna per l'hepatitis A.
Dra. Margarida Castell, Catedràtica d'Immunologia, Tel. 93 4024505. Email: margaridacastell@ub.edu 
Dra. Malen Massot, Professora associada, Tel. 93 4024505. Email: malen.massot@ub.edu

- Immunitat durant la gestació i lactancia: prebiòtics i probiòtics.
Dr. Francisco J. Pérez-Cano, Professor Titular, Tel. 93 4024505. Email: franciscoperez@ub.edu 
Dra. Maria José Rodríguez-Lagunas, Professora Lectora, Tel. 93 4024505. Email: mjrodriguez@ub.edu

- Covid-19 i lactància materna
Dr. Francisco J. Pérez-Cano, Professor Titular, Tel. 93 4024505. Email: franciscoperez@ub.edu 
Dra. Àngels. Franch, Professora Titular, Tel. 93 4024505 Email: angelsfranch@ub.edu

UB - IDIBELL - Hospital de Bellvitge
- Immunomodulació amb inhibidors solubles del complement: mecanismes d’acció i potencial terapèutic a  autoimmunitat.
Dr. Josep M Aran, Investigador, Tel. 93 2607428. Email: jaran@idibell.cat

- Immunitat protectora contra infeccions mitjançant l'eliminació d'anticossos no neutralitzants contra carbohidrats.
Dr. Rafael Mañez, Tel. 932 607646. Email: rmanez@idibell.cat
- Immunitat a l'embrió primerenc: anàlisi de la fagocitosi epitelial mitjançant microscopia quantitativa d'embrions vius.
Dr. Esteban Hoijman, PhD. Serra Hunter Lecturer (http://www.embryobioimaging.com). Email: hoijman@ub.edu

ISGlobal - Campus Clínic
- Immunologia i/o vacunologia de la malària.
Dra. Carlota Dobaño, Investigadora, Tel.  93 2275400 (ext. 4519). Email: Carlota.dobano@isglobal.org
Dra. Gemma Moncunill, Investigadora, Tel. 93 2275400 (ext. 4569). Email: gemma.moncunill@isglobal.org 

UAB - Campus/Institut de Biotecnologia i Biomedicina (IBB)
- Paper d'AIRE a la generació de tolerància central. Pèptids citrul·linats presentats per HLA de classe II i resposta T a artritis.
Dr. Iñaki Álvarez, Prof. Agregat, Tel. 93 5812801. Email: Inaki.Alvarez@uab.cat

- Cèl·lules T efectores al càncer de mama.
Dra. Mercè Martí, Professora Titular, Tel. 93 5812801 Email: Merce.Marti@uab.cat

- Presentació d’autoantígens a la Diabetis tipus 1. Antígens proteics i lipídics.
Dra. Carme Roura Mir, Professora Agregada, Tel. 93 5812801. Email: Carme.Roura@uab.cat

- Implicació de l'envelliment cel·lular en el funcionament del sistema immunitari.
Dr. José Ramón Palacio, Prof. Lector, Tel. 93 5812806. Email: JoseRamon.Palacio@uab.cat

- Resposta immunitària antitumoral mediada per limfòcits iNKT: estudis in vivo.
Dr. Raúl Castaño, Prof. Agregat, Tel. 93 5814802. Email: Raul.Castano@uab.cat

- Reconeixement hoste-patogen a vertebrats. Disseny de vacunes antivíriques a salut animal. Desenvolupament de biosensors.
Dra. Nerea Roher, Professora Agregada, Tel. 93 581 2805. Email: nerea.roher@uab.cat

UAB - Facultat de Veterinària- Centre de Recerca Experimental en Sanitat Animal (CRESA)
- Immunologia i desenvolupament de vacunes enfront a patògens importants en salut animal i malalties compartides (zoonosi). 
Dr. Fernando Rodríguez, Investigador IRTA (CRESA), Tel. 93 5814562. Email: fernando.rodriguez@irta.cat

- Immunologia en leishmaniosis canina o felina.
Dra. Laia Solano, Professora Agregada, Tel. 93 5818533. Email: laia.solano@uab.cat

UAB - Hospital Universitari Germans Trias i Pujol - Institut de Recerca Germans Trias (IGTP)
- Neuroimmunologia i autoimmunitat
Dra. Eva Martínez Cáceres, Prof. Agregada, Tel. 93 4978666. Email:   emmartinez.germanstrias@gencat.cat

- Immunologia de la diabetis: immunoteràpies.
Dra. Marta Vives, Prof. Associada, Investigadora biomèdica, Tel. 93 4978673. Email: mvives@igtp.cat  

- Vesícules Extracel·lulars: Biomarcadors i noves aproximacions terapéutiques .
Dr. Francesc Borràs, Prof. Associat, Tel. 930330526
. Email: feborras@igtp.cat,  http://ivecat.wordpress.com

- Model experimental de tuberculosi.
Dr. Pere-Joan Cardona, Prof. Agregat Interí, Microbiologia, Fundació IGTP, Tel. 93 4978653. Email: pj.cardona@gmail.com

- Biomarcadors associats a la tuberculosi.
Dra. Cristina Vilaplana, Prof. Associada, Dept Microbiologia, Fundació IGTP, Tel. 93 4978677. Email: cvilaplana@gmail.com

- Immunitat innata en malaltia hepàtica: noves oportunitats diagnòstiques i terapèutiques.
Dra. Mª Rosa Sàrrias, Investigadora FIS, Fundació IGTP, Tel. 93 4978693. Email: mrsarrias@igtp.cat

- Transcriptional mechanisms controlling normal hematopoiesis and leukemia.
Dr. Sergi Cuartero, Investigador Josep Carreras Research Institute, Tel. 93 557 28 00 (ext. 4227). Email: scuartero@carrerasresearch.org (https://www.carrerasresearch.org/en/transcriptional-dynamics-in-leukemia_129664)

- Role of the endocannabinoid receptor CB1 signalling in macrophages during idiopatic pulmonary fibrosis.
Dra. Raquel Guillamat Prats, Investigadora Miguel Servet, Tel. 93 5543050 (ext. 6411). Email: rguillamat@igtp.cat

UAB - Banc de Sang i Teixits (BST)
- Immunoteràpia antivírica.
Dr. Francesc Rudilla, Facultatiu especialista, Tel. 93 5573500 (ext. 3646). Email: frudilla@bst.cat
- Tipificación HLA y de otros genes de interés para el trasplante. Secuenciación de Tercera Generación.

Dra. M José Herrero, Facultatiu especialista, Tel. 34 93 5573500 (ext. 6745).  Email: mherrero@bst.cat

UAB - Hospital de la Santa Creu i Sant Pau - Institut Investigació Biomèdica Sant Pau (IIB Sant Pau)
- Processos inflamatoris i resposta innata.
Dra. Silvia Vidal, Professora Associada, Investigadora, Fundació HSP, Tel. 93 2919017. Email: svidal@santpau.cat

- Estudis genètics i moleculars en immunodeficiències primàries.
Dr. Oscar de la Calle, Facultatiu Especialista, Prof. Agregat, Tel. 93 2919017. Email: oscar.delacalle@uab.cat

- Resposta a superantígens en autoimmunitat i càncer.
Dr. Cándido Juárez, Cap de Servei, Prof. Associat, Tel. 93 2919017. Email: cjuarez@hsp.santpau.cat

- Malalties autoimmunitàries.
Dra. Laura Martínez, Facultativa especialista, Prof. Associada, Tel. 93 5537383 Email: lmartinezma@santpau.cat

- Immunoregulació de la cèl·lula leucèmica.
Dra. Esther Moga, Professora Associada, Servei Immunologia, Tel. 93 5537384. Email: mmoga@santpau.cat

- Resposta inflamatòria en pacients d'ictus isquèmics amb aterosclerosi carotídia.
Dra. Sonia Benítez. Tel. 93-5537595. Email: sbenitez@santpau.cat

UAB - Hospital Universitari Vall d'Hebron-Institut de Recerca Vall d'Hebron (VHIR)

- Patologia del Sistema del Complement. Síndrome hemolític urèmic atípic.
Dr. Manuel Hernández, Facultatiu especialista, Professor Associat, Tel. 93 4893842. Email: manhernandez@vhebron.net
Dra. Romina Dieli Crimi. Facultativa especialista, Tel. 93 4893842. Email: rieli@vhebron.net

- Immunodeficiències i Immunogenètica. Estudis moleculars i d'associació genètica en malalties de base immunològica.
Dr. Roger Colobran, Investigador, UAB, VHIR, Tel. 655 540347. Email: rogercol@yahoo.com

- Biomarcadors en immunopatologia. Estudi de citocines inflamatòries en patologia hospitalària.
Dr. Manuel Hernández, Facultatiu especialista, Professor Associat, Tel. 93 4893842. Email: manhernandez@vhebron.net
Dra. Clara Franco Jarava. Facultativa especialista, Tel. 93 274 69 83. Email: cfranco@vhebron.net

- Caracterització transcriptòmica, epigenètica i funcional de pacients amb Síndrome hemofagocítica secundària.
Dra. Mónica Martínez Gallo, Fac. especialista, Prof. Associada, UAB, VHIR, Tel. 93 274 69 83. Email: monica.martinez.gallo@uab.cat

- Estudi de la patogènia de l’esclerosi múltiple. Cerca de noves dianes i aproximacions terapèutiques.
Dra. Carmen Espejo, Tel. 934893599. Email: carmen.espejo@vhir.org

- Disseny d'immunoteràpies per neoplàsies hematològiques.
Dra. Marta Crespo,  Investigadora, Tel. 932543450 (ext. 8667). Email: macrespo@vhebron.org

- Caracterització dels reservoris VIH latents a cèrvix. 
Dra. Meritxell Genescà, Investigadora VHIR, Tel. 93 4894167. Email: meritxell.genesca@vhir.org

- Recerca de noves teràpies immunomoduladores dirigides a curar el SIDA.
  Dra. Maria J. Buzon, Investigadora VHIR, Tel. 93 4894167. Email:  mariajose.buzon@vhir.org

- Aplicació de tècniques de biologia molecular i de detecció d’anticossos per a l’estudi i diagnòstic de l’anafilaxi.
Dra. Laura Viñas, Facultativa especialista, Tel. 93 2746983. Email: lvinas@vhebron.net

UAB - Institut de Recerca de la Sida (IRSICAIXA)
- Immunodeficiència i SIDA; Immunopatogènia i vacunes del VIH
Dr. Xavier Martínez Picado, Investigador ICREA, Tel. 93 4656374. Email: jmpicado@irsicaixa.es

- Patogènesi del VIH, identificació de noves dianes per a l'eradicació del VIH.
Dr. José Esté, Investigador, Tel. 93 4656374. Email: jaeste@irsicaixa.es

- Immunopatogènesi. Cerca de fàrmacs inhibidors de la interacció entre el virus del VIH i les cèl·lules dendrítiques.
Dr. Julià Blanco, Investigador FIS, Tel. 93 4656374. Email: jblanco@irsicaixa.es

- Variabilitat i evolució genètica de virus RNA: VIH i hepatitis C.
Dr. Miguel Ángel Martínez, Investigador FIS, Tel. 93 4656374. Email: mmartinez@irsicaixa.es

- Persistència del VIH i control immunològic.
Dra. Julia García Prado, Investigadora Grup VIRIEVAC, Tel. 93 4656374. Email: jgarciaprado@irsicaixa.es

Departament de Ciències de la Salut i de la Vida
- Paper de les cèl·lules NK en la resposta al citomegalovirus humà (HCMV).
Dr. Miguel López-Botet, Catedràtic d'Immunologia, Tel. 93 3160386. Email: lbotet@imim.es

- Paper de les cèl·lules NK en la resposta a tumors.
Dra. Aura Muntasell, Investigadora. Tel. 93 3160811. Email: amuntasell@imim.es

- Mecanismes de senyalització i expressió gènica que regulen el paper de l'estrès a la plasticitat i diferenciació de limfòcits T.
Dr. José Aramburu, U. d'Immunologia, Tel. 93 3160809. Email: jose.aramburu@upf.edu

- Noves dianes proinflamatòries integrades a la cascada de senyals intracel·lulars de resposta als receptors TLR.
Dra. Cristina López-Rodríguez, U. d'Immunologia, Tel. 93 3160810. Email: cristina.lopez-rodriguez@upf.edu

Institut Municipal d'Investigació Mèdica (IMIM)-Hospital del Mar

Resposta immunitària a la vacunació enfront SARS-CoV-2 i estudi de l’efecte modulador de mediadors  y estudio del efecto modulador ejercido por diferentes mediadores inflamatorios.
Dr. Ramon Gimeno, Investigador, Servei d'Immunologia. Email: rgimeno@imim.es

- Modulació de la resposta immune per proteïnes PARP en càncer.
Dr. José Yélamos, Investigador, Tel. 93 3160411. Email: jyelamos@imim.es

- Immunologia del trasplantament renal
Dra. Marta Crespo Barrio i Dr. Alberto Mendoza Valderrey. Emails: mcrespo@psmar.cat, amendoza@imim.es

Facultat de Medicina - Departament de Medicina Experimental

- Models animals de diabetis autoimmunitària.
Dr. Joan Verdaguer, Prof. Agregat, Tel. 973 702958. Email:
joan.verdaguer@mex.udl.cat
Dra. Concepció Mora, Prof. Agregada, Tel. 973 702210. Email: conchi.mora@mex.udl.cat

Comparteix-ho: