Universitat de Barcelona

Màster d'Immunologia Avançada

Pràctiques i TFM

Grups acollidors

ÀMBITS

UNIVERSITAT DE BARCELONA

UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

UNIVERSITAT POMPEU FABRA (UPF/IMIM)

UNIVERSITAT DE LLEIDA

Els grups amb * son grups que actualment (curs 2018-19) o en el proper curs 2019-2020 acullen estudiants per a fer el TFM.

UB - Parc Científic de Barcelona (PCB)
* - Macròfags i inflamació.
Dr. Antonio Celada, Catedràtic d'Immunologia, Tel. 93 4037165. Email: acelada@ub.edu

* - Immunosenescència.
Dr. Jorge Lloberas, Professor Agregat, Tel. 93 4037166. Email: jlloberas@ub.edu

- Immunologia translacional.
Dr. Lluis Santamaría, Professor Agregat (UB), Tel. 93 4031160. Email: lfsantama@gmail.com

UB - Facultat de Biologia
- Funció dels sindecans a l'activació T.
Dr. Enric Espel, Professor Titular, Tel. 93 4021527. Email: eespel@ub.edu

- Receptors nuclears en el sistema immunitari.
Dra. Annabel Fernández Valledor, Professora Agregada, Tel. 93 3125044. Email: afernandezvalledor@ub.edu

- Caracterització de les cèl·lules B autoreactives a la Diabetis tipus I en el model de ratolí NOD
Dr. Thomas Stratmann, Professor Agregat, Tel. 93 4039385. Email: thomas.stratmann@ub.edu

UB - Facultat de Medicina - Hospital Clínic
- Immunoreceptors.
Dr. Pablo Engel, Professor Titular, Tel. 93 2275400 (ext. 4010). Email: pengel@ub.edu

* - Immunoevasió vírica.
Dra. Ana Angulo, Professora Associada, Tel. 93 2275400 (ext. 4015). Email: aangulo@ub.edu

- Receptors de la immunitat innata.
Dr. Francisco Lozano, Professor Titular, Tel. 93 2275488. Email: lozano@ub.edu

* - Receptors antigènics quimèrics i immunoteràpia de leucèmies i limfomes (CART19).
Dr. Manel Juan, Cap de Secció d'Immunoteràpia, Tel. 93 2275463. Email: mjuan@clinic.cat

- HLA i transplantament.
Dr. Eduard Palou, Facultatiu especialista, Dept. Immunologia, Hospital Clínic, Tel. 93 2273429. Email: epalou@clinic.cat

- Estudi de la capacitat immunoestimuladora de nanopartícules a cèl·lules dendrítiques humanes.
Dr. Daniel Benitez, Investigador, Dept. Immunologia, Hospital Clínic,  Email: DBENITEZR@clinic.cat

- Estudi de la resposta immunològica a al·loantígens i estratègies per evitar-la.
Dr. Jaume Martorell, Facultatiu especialista, Cap de Secció de Trasplantament, Tel. 93 2275490. Email: jmarto@clinic.cat

* - Moduladors de la resposta immunitària. Caracterització de noves molècules que intervenen en l'anafilaxi.
Dra. Margarita Martín Andorra, Professora Titular, Tel. 93 4020582. Email: martin_andorra@ub.edu

UB - Facultat de Medicina - Hospital de Bellvitge
* - Nucleases en la funció i disfunció del sistema immunitari.
Dra. Concepció Soler, Professora Agregada, Tel. 93 4039634. Email: concepciosoler@ub.edu

UB - IDIBAPS - Hospital Clínic
* - Regulació de l'expressió gènica a cèl.lules mare durant la diferenciació cel·lular, la inflamació, el càncer i la regeneració de  teixits.
Dr. Antonio Postigo, Investigador ICREA, Tel  Email: idibaps.postigo2@gmail.com

* - Anàlisi transcriptòmica i epigenètica de teixit pulmonar de pacients amb COPD, IPF o CPFE.
Dra. Rosa Faner, Investigadora FIS, Tel. 93 2271789.  Email: rfaner@clinic.cat

* - Mecanismes d'autoregulació a malalties autoimmunitàries.
Dr. Pere Santamaria, Investigador IDIBAPS/University of Calgary, Tel. . Email: PESANTAM@clinic.cat
Dr. Pau Serra, Investigador IDIBAPS, Tel. 932275400 (ext. 4543 i 4563). Email: PSERRA1@clinic.cat

- Immunopatogènia i vacunes terapèutiques enfront el VIH.
Dra. Montserrat Plana, Investigadora IDIBAPS, Tel. 93 2275400 (ext. 2447 i 3144). Email: mplana@clinic.cat

* - Noves estratègies terapèutiques per les malalties hepàtiques mitjançant la modulació de l'activitat dels macròfags.
Dr. Pedro Melgar, Investigador IDIBAPS i Massachusetts Institute of Technology (MIT), Tel. 93 4024524. Email: pmelgar@clinic.cat

UB - Facultat de Farmàcia
* - Exercici físic i sistema immunitari, modulació amb flavonoides.
Dra. Margarida Castell, Catedràtica d'Immunologia, Tel. 93 4024505. Email: margaridacastell@ub.edu

* - Immunitat i microbiota intestinal: prebiòtics i probiòtics.
  Dr. Francisco J. Pérez-Cano, Professor Titular, Tel. 93 4024505. Email: franciscoperez@ub.edu

* - Maduració del sistema immunitari: efecte de factors bioactius de la llet materna.
  Dra. Àngels. Franch, Professora Titular, Tel. 93 4024505 Email: angelsfranch@ub.edu

UB - IDIBELL - Hospital de Bellvitge
* - Caracterització de noves proteïnes immunomoduladores i la seva aplicació terapèutica en models de malalties autoimmunitàries.
Dr. Josep M Aran, Investigador, Tel. 93 2607428. Email: jaran@idibell.cat

* - Immunitat protectora contra infeccions mitjançant l'eliminació d'anticossos no neutralitzants contra carbohidrats.
Rafael Mañez, Tel. 932 607646. Email: rmanez@idibell.cat

ISGlobal - Campus Clínic
* - Immunologia i/o vacunologia de la malària.
Dra. Carlota Dobaño, Investigadora, Tel.  93 2275400 (ext. 4519). Email: Carlota.dobano@isglobal.org
Dra. Gemma Moncunill, Investigadora, Tel. 93 2275400 (ext. 4569). Email: gemma.moncunill@isglobal.org 

UAB - Campus/Institut de Biotecnologia i Biomedicina (IBB)
* - Presentació i reconeixement d'autoantígens. Pèptids presentats per MHC de classe II a la Diabetis tipus I.
Dra. Dolores Jaraquemada, Catedràtica d'Immunologia, Tel. 93 5812409. Email: Dolores.Jaraquemada@uab.cat

* - Paper d'AIRE a la generació de tolerància central. Pèptids citrul·linats presentats per HLA de classe II i resposta T a artritis.
Dr. Iñaki Álvarez, Prof. Agregat, Tel. 93 5812801. Email: Inaki.Alvarez@uab.cat

* - Cèl·lules T efectores al càncer de mama.
Dra. Mercè Martí, Professora Titular, Tel. 93 5812801 Email: Merce.Marti@uab.cat

* - Cèl·lules NKT en autoimmunitat. Diabetis tipus 1.
Dra. Carme Roura Mir, Professora Agregada, Tel. 93 5812801. Email: Carme.Roura@uab.cat

- Implicació de l'envelliment cel·lular en el funcionament del sistema immunitari.
Dr. José Ramón Palacio, Prof. Lector, Tel. 93 5812806. Email: JoseRamon.Palacio@uab.cat

- Lligands activadors de les cèl·lules NKT a la resposta tumoral.
Dr. Raúl Castaño, Prof. Agregat, Tel. 93 5814802. Email: Raul.Castano@uab.cat

* - Reconeixement hoste-patogen a vertebrats. Disseny de vacunes antivíriques a salut animal. Desenvolupament de biosensors.
Dra. Nerea Roher, Professora Agregada, Tel. 93 581 2805. Email: nerea.roher@uab.cat

UAB - Facultat de Veterinària- Centre de Recerca Experimental en Sanitat Animal (CRESA)
* - Vacunes antivíriques en models animals.
Dr. Fernando Rodríguez, Investigador IRTA (CRESA), Tel. 93 5814562. Email: fernando.rodriguez@irta.cat

* - Immunologia en leishmaniosis canina o felina.
Dra. Laia Solano, Professora Agregada, Tel. 93 5818533. Email: laia.solano@uab.cat

UAB - Hospital Universitari Germans Trias i Pujol - Institut de Recerca Germans Trias (IGTP)
* - Neuroimmunologia i immunoteràpia amb cèl·lules dendrítiques tolerogèniques, tolDC.
Dra. Eva Martínez Cáceres, Prof. Agregada, Tel. 93 4978666. Email:   emmartinez.germanstrias@gencat.cat

* - Immunologia de la diabetis: immunoteràpies.
Dra. Marta Vives, Prof. Associada, Investigadora biomèdica, Tel. 93 4978673. Email: mvives@igtp.cat  

- Redefinició de la interacció entre cèl·lules dendrítiques i cossos apoptòtics. Immunitat o tolerància.
Dr. Francesc Borràs, Prof. Associat, Tel. 93 4978666. Email: feborras@igtp.cat,  http://feborras.wordpress.com

* - Inducció i caracterització de cèl·lules B reguladores amb finalitats terapèutiques. Noves estratègies terapèutiques en el trasplantament renal.
Dra. Marcel·la Franquesa, Investigadora, Tel. 93 4978676. Email: mfranquesa@igtp.cathttps://remargroup.wordpress.com/

 

- Model experimental de tuberculosi.
Dr. Pere-Joan Cardona, Prof. Agregat Interí, Microbiologia, Fundació IGTP, Tel. 93 4978653. Email: pj.cardona@gmail.com

* - Estudi de la resposta immune de malalts amb tuberculosi en el context de l'estudi STAGE-TB.
Dra. Cristina Vilaplana, Prof. Associada, Dept Microbiologia, Fundació IGTP, Tel. 93 4978677. Email: cvilaplana@gmail.com

* - Immunitat innata en malaltia hepàtica: noves oportunitats diagnòstiques i terapèutiques.
Dra. Mª Rosa Sàrrias, Investigadora FIS, Fundació IGTP, Tel. 93 4978693. Email: mrsarrias@igtp.cat

UAB - Banc de Sang i Teixits (BST)
* - Teràpia cel·lular adoptiva: limfòcits T antivirals.
Dr. Francesc Rudilla, Facultatiu especialista, Tel. 93 5573500 (ext. 3646). Email: frudilla@bst.cat

UAB - Hospital de la Santa Creu i Sant Pau - Institut Investigació Biomèdica Sant Pau (IIB Sant Pau)
* - Processos inflamatoris i resposta innata.
Dra. Silvia Vidal, Professora Associada, Investigadora, Fundació HSP, Tel. 93 2919017. Email: svidal@santpau.cat

- Estudis genètics i moleculars en immunodeficiències primàries.
Dr. Oscar de la Calle, Facultatiu Especialista, Prof. Agregat, Tel. 93 2919017. Email: oscar.delacalle@uab.cat

- Resposta a superantígens en autoimmunitat i càncer.
Dr. Cándido Juárez, Cap de Servei, Prof. Associat, Tel. 93 2919017. Email: cjuarez@hsp.santpau.cat

* - Resposta immune a l'asma. Paper de les cèl·lules mare mesenquimals i avaluació de poblacions eosinofíliques.
Dr. Eder F. Mateus. Investigador IIB. Fundació HSP. Tel. 93 2919050. Email: EMateus@santpau.cat

* - Malalties autoimmunitàries.
Dra. Laura Martínez, Facultativa especialista, Prof. Associada, Tel. 93 5537383 Email: lmartinezma@santpau.cat

* - Immunoregulació de la cèl·lula leucèmica.
Dra. Esther Moga, Professora Associada, Servei Immunologia, Tel. 93 5537384. Email: mmoga@santpau.cat

 

UAB - Hospital Universitari Vall d'Hebron-Institut de Recerca Vall d'Hebron (VHIR)

* - Autoimmunitat i Tolerància. Paper dels immunocheckpoints en les malalties autoimmunitàries de la tiroide.
Dr. Ricardo Pujol Borrell, Catedràtic d'Immunologia, Tel. 93 2746021. Email:
ricardo.pujol@uab.cat

* - Patologia del Sistema del Complement. Síndrome hemolític urèmic atípic.
Dr. Manuel Hernández, Facultatiu especialista, Professor Associat, Tel. 93 4893842. Email:
manhernandez@vhebron.net
Dra. Romina Dieli Crimi. Facultativa especialista, Tel. 93 4893842. Email: rieli@vhebron.net

* - Estudis moleculars i genètics en immunodeficiències primàries.
Dr. Roger Colobran, Investigador, UAB, VHIR, Tel. 655 540347. Email: rogercol@yahoo.com

* - Bases moleculars de la Síndrome hemofagocítica. Impacte de les mutacions monoal·lèliques a la Síndrome Hemofagocítica.
Dra. Mónica Martínez Gallo, Fac. especialista, Prof. Associada, UAB, VHIR, Tel. 93 274 69 83. Email:
monica.martinez.gallo@uab.cat

- Recerca de biomarcadors i noves teràpies en esclerosi múltiple.
Dr. Manuel Comabella, Tel. 93 2746834. Email: manuel.comabella@vhir.org

* - Immunosenescència a l'esclerosi múltiple.
Dra. Carmen Espejo, Tel. 934893599. Email: carmen.espejo@vhir.org

- Disseny d'immunoteràpies per neoplàsies hematològiques.
Dra. Marta Crespo,  Investigadora, Tel. 932543450 (ext. 8667). Email: macrespo@vhebron.org

- Avaluació genètica de pacients amb CVID en teràpia de reemplaçament d'Immunoglobulina.
Estudi de l'impacta de les mutacions mono al·lèliques implicades en la limfohistiocitosi hemofagocítica.
Dra. Mónica Martínez Gallo, Facult. especialista, Prof. Associada UAB, VHIR.Tel. 93 274 69 83. Email: mmartinez@vhebron.net

* - Efecte de l'activació de cèl.lules iNKT en l'equilibri entre inflamació immunitat efectora a la infecció per VIH.
Dra. Meritxell Genescà, Investigadora VHIR, Tel. 93 4894167. Email: meritxell.genesca@vhir.org

- Recerca de noves teràpies immunomoduladores dirigides a curar el SIDA.
  Dra. Maria J. Buzon, Investigadora VHIR, Tel. 93 4894167. Email:  mariajose.buzon@vhir.org

*- Teràpia Gènica
Dr. Jordi Barquinero, Investigador VHIR, Tel. 932746726 (ext 6726). Email: jordi.barquinero@vhir.org  

UAB - Institut de Recerca de la Sida (IRSICAIXA)
* - Immunodeficiència i SIDA; Immunopatogènia i vacunes del VIH
Dr. Xavier Martínez Picado, Investigador ICREA, Tel. 93 4656374. Email: jmpicado@irsicaixa.es

- Patogènesi del VIH, identificació de noves dianes per a l'eradicació del VIH.
Dr. José Esté, Investigador, Tel. 93 4656374. Email: jaeste@irsicaixa.es

- Immunopatogènesi. Cerca de fàrmacs inhibidors de la interacció entre el virus del VIH i les cèl·lules dendrítiques.
Dr. Julià Blanco, Investigador FIS, Tel. 93 4656374. Email: jblanco@irsicaixa.es

- Variabilitat i evolució genètica de virus RNA: VIH i hepatitis C.
Dr. Miguel Ángel Martínez, Investigador FIS, Tel. 93 4656374. Email: mmartinez@irsicaixa.es

- Persistència del VIH i control immunològic.
Dra. Julia García Prado, Investigadora Grup VIRIEVAC, Tel. 93 4656374. Email: jgarciaprado@irsicaixa.es

Josep Carreras Research Institute (IJC)
* - Estudi transcripcional de la resposta inflamatòria a progenitors hematopoiètics.
Dr. Sergi Cuartero. Investigador. Tel 93 557 28 00 (ext. 4227), email: scuartero@carrerasresearch.org

Departament de Ciències de la Salut i de la Vida
* - Paper de les cèl·lules NK en la resposta al citomegalovirus humà (HCMV).
Dr. Miguel López-Botet, Catedràtic d'Immunologia, Tel. 93 3160386. Email: lbotet@imim.es

* - Paper de les cèl·lules NK en la resposta a tumors.
Dra. Aura Muntasell, Investigadora. Tel. 93 3160811. Email: amuntasell@imim.es

- Mecanismes de senyalització i expressió gènica que regulen el paper de l'estrès a la plasticitat i diferenciació de limfòcits T.
Dr. José Aramburu, U. d'Immunologia, Tel. 93 3160809. Email: jose.aramburu@upf.edu

- Noves dianes proinflamatòries integrades a la cascada de senyals intracel·lulars de resposta als receptors TLR.
Dra. Cristina López-Rodríguez, U. d'Immunologia, Tel. 93 3160810. Email: cristina.lopez-rodriguez@upf.edu

* - Nefropaties- Trasplantament renal.
Dr. Julio Pascual, Dra. Marta Crespo Barrio i Dra. Dalia Raich, Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB)-Hospital del Mar. Email: draich@imim.es

Institut Municipal d'Investigació Mèdica (IMIM)-Hospital del Mar
- Biologia de les cèl·lules B.
Dr. Andrea Cerutti, Professor de Recerca ICREA, Tel. 93 3160415. Email: acerutti@imim.es

* - Factors microambientals en el desenvolupament i diferenciació de les cèl·lules del sistema immunitari humà.
* - Tractament personalitzat a la patologia immunoal.lèrgica: caracterització fenotípica i funcional de màstòcits i basòfils en pacients asmàtics.

Dr. Ramon Gimeno, Investigador, Servei d'Immunologia. Email: rgimeno@imim.es

* - Modulació de la resposta immune per proteïnes PARP en càncer.
Dr. José Yélamos, Investigador, Tel. 93 3160411. Email: jyelamos@imim.es

Facultat de Medicina - Departament de Medicina Experimental

- Models animals de diabetis autoimmunitària.
Dr. Joan Verdaguer, Prof. Agregat, Tel. 973 702958. Email:
joan.verdaguer@mex.udl.cat
Dra. Concepció Mora, Prof. Agregada, Tel. 973 702210. Email: conchi.mora@mex.udl.cat

Comparteix-ho: