Universitat de Barcelona

Màster d'Immunologia Avançada

Organització i metodologia docent

L’activitat docent compta amb classes teòrico-pràctiques, activitats tutelades i treball autònom de l’estudiant. La metodologia docent inclou classes magistrals, col·loquis, exposicions a classe, treballs escrits, seminaris, visites a empreses biotecnològiques. Xerrades per professionals qque pertanyan al àmbit de la Immunologia Clinica, recerca bàsica, o aplicada en el sector farmaceutic. Durant el curs s’utilitza activament el Campus Virtual i altres recursos electrònics. Les concrecions pertinents de cada assignatura es troben en els plans docents.

L’ensenyament és presencial, en horari de tarda de dilluns a divendres, i alguna pràctica al mati o mati i tarda en algun cas. Consultar horari específic de cada assignatura en l’apartat horari del WEB, o al Calendari.

Nombre d’estudiants nous per curs: 44

Les classes tenen lloc a la Facultat de Biologia (UB), a la Facultat de Biociències (UAB), a la Unitat Docent del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, a la Unitat Docent del Hospital de la Vall d'Hebron i a la Unitat Docent del Hospital Germans Tries i Pujol. Participen en la docència gairabé el 95% de tot el professorat del camp de la Immunologia de l'àrea metropolitana de Barcelona.

Comparteix-ho: