Universitat de Barcelona

Màster d'Immunologia Avançada

Documents

DOCUMENTACIÓ A APORTAR PER A COMPLETAR LA PREINSCRIPCIÓ I COM TRAMETRE-LA
Pujar els documents en pdf a la preinscripció
ALUMNES ESPANYOLS ALUMNES ESTRANGERS

Copia del DNI/PASSAPORT

1

1

Curriculum vitae amb especial menció dels coneixements i activitats que es tenen d’Immunologia (màx. 4 pàgines).

2

2

Copia del títol acadèmic d’accés (o del justificant del pagament) (aquest requisit és obligatori nomes per els que han finalitzat l'ensenyament) * #.

3  
Copia del títol acadèmic d’accés (o del justificant del pagament) (aquest requisit és obligatori nomes per els que han finalitzat l'ensenyament), (document legalitzat per via diplomàtica per als alumnes de fora del EEES; els alumnes que el seu país tingui signat el conveni de La Haya només cal que hi consti l'Apostilla de La Haya) * #.   3
Copia del expedient acadèmic del grau o llicenciatura, on consti la qualificació i el nombre de crèdits de les assignatures, i la valoració ponderada de tot l'expedient de forma global sobre una escala definida.# 4  
Copia del expedient acadèmic on consti la qualificació i el nombre de crèdits de les assignatures, i la valoració ponderada de tot l'expedient de forma global sobre una escala definida (document legalitzat per via diplomàtica per els alumnes de fora del EEES. Per els alumnes que el seu país tingui signat el conveni de La Haya només cal que hi consti l'Apostilla de La Haya) #.   4
En el cas d’haver obtingut el títol en una universitat no espanyola han de fer equivaler la seva nota mitjana del expedient a l'espanyola. Per poder-ho fer han d'obtenir el document d’equivalència seguint les instruccions del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte espanyol en aquest ENLLAÇ . 5 5
Traducció oficial del títol i del expedient acadèmic, a aquells que no siguin en català, espanyol o anglès. 6 6
En el cas que l'interessat no hagi fet els seus estudis a la Universitat de Barcelona o a la Universitat Autònoma de Barcelona, haurà de presentar dos cartes de referència. 7 7
En el cas que el candidat al Màster vulgui realitzar el Treball Final de Màster i tingui confirmada l'acceptació per part d'un grup de recerca es requerirà una carta de referència i acceptació del estudiant per part del director (IP) del grup. 8 8
Titol del Nivell d'àngles  9 9

* Aquells alumnes que no tinguin tancat l’expedient poden fer la preinscripció igualment, tenint en compte que si són admesos al màster hauran de presentar l’expedient tancat, el títol o el justificant del pagament de títol per poder fer la matrícula.

# Els alumnes acceptats i que finalment estiguin matriculats al Màster d’Immunologia Avançada, hauran de presentar, en 2 setmanes des del inici de les classes, els originals d’aquests documents a la Secretaria d’Estudiants i Docència de la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona. En cas de no fer-ho, rebran un mail recordatori i en el termini de 10 dies més si no ho han fet s’anul·larà la seva matrícula.

Comparteix-ho: