Universitat de Barcelona

Màster en Immunologia Avançada

Preus i Taxes

PREUS DEL MÀSTER PER AL CURS 2021-2022 (actualitzat el 7/2021) PROVISIONAL

Decret de preus de la Generalitat de Catalunya (GC), curs acadèmic 2021-2022
Acord del Consell Social de la Universitat de Barcelona en relació amb el preu dels Màsters curs 2021-2022

  • Preu oficial: 27,67 euros/crèdit
  • Preu UB: 27,67 euros/crèdit . Aquest preu s'aplica als alumnes: de la Unió Europea, dels països membres de l'Espai Econòmic Europeu (Islàndia, Noruega i Liechtenstein) i Suïssa, Andorra i Xina, i qui tingui un any de residència a Espanya, per mitjà del padró municipal, en el moment de la matrícula.
  • Preu per als estudiants que no compleixin els requisits anteriors: 82 euros/crèdit

Altres Taxes
- Estudi de validació (qualificacions d'accés exterior): 218,15 euros
- Gestió de l'expedient acadèmic: 69,80 euros
- El Servei de formació específica de suport: 70 euros
- Assegurança escolar obligatòria: 1,12 euros (per a estudiants majors de 28 anys, el preu de l'assegurança és de 5,5 euros més).
QUALSEVOL ALTRA TEMA ECONÒMIC (Beques, Repetició d'assignatures, Reducció en la matrícula, etc.) FER LA CONSULTA A LA WEB:
PREUS DE MATRÍCULA: http://www.ub.edu/acad/matricula/preus.html
DEDUCCIONS I INCREMENTS: http://www.ub.edu/acad/matricula/informacio_economica.html

Comparteix-ho: