Universitat de Barcelona

Màster de Microbiologia Avançada

Matrícula

Procés i Calendari de Matrícula

Una vegada l’alumne ha estat admès per la Comissió Coordinadora del Màster, disposarà de 7 dies, des de la publicació de la llista d’admesos, per confirmar la seva intenció de matricular-se al Coordinador del Màster (mitjançant e-mail a smerino@ub.edu) . En cas de que no realitzi aquesta confirmació, l’alumne perdrà el dret a aquesta plaça en el Màster i serà reassignada. Seguidament, l’alumne haurà de realitzar la Matriculació “on-line” que, com la preinscripció i selecció es farà en dos períodes .

 1er període:  del 20 al 30 de Juliol de 2020

 2on període: del 16 al 22 de setembre de 2020

Per a poder formalitzar la matrícula oficial del Màster és imprescindible haver tancat l’expedient acadèmic i haver abonat els drets del títol de Llicenciatura o Grau. Si no s’han enviat en la fase de preinscripció, per a completar la matrícula és necessari enviar per correu postal o presencialment a la Secretaria d’Estudiants i Docència de la Facultat de Biologia. Universitat de Barcelona. (Av. Diagonal, 643. Barcelona 08028, España) els següents documents:

Documentació per a alumnes espanyols

  1. Fotocòpia compulsada o resguard de pagament del títol.

Documentació per a alumnes estrangers

  1. Fotocòpia compulsada i legalitzada per via diplomàtica del Títol de Llicenciat o Graduat.
  2. Certificat acadèmic (amb assignatures i qualificacions) legalitzat per via diplomàtica.
  3. En cas de que la documentació no estigui en llengua anglesa o espanyola, haurà d’entregar-se la traducció oficial corresponent.

 

Preus de Matrícula

Els preus per al curs 2020-21 es definiran en Juny 2020,

Decret de preus de la Generalitat de Catalunya. Acord del Consell Social de la Universitat de Barcelona en relació als preus dels Màsters per al curs acadèmic 2020-21.

  • Preu Oficial: 46,11 euros/crèdit.
  • Preu per a estudiants que no compleixin els requisits anteriors: 82 euros/crèdit.

Altres taxes:

  • Gestió de l’expedient acadèmic: 69,80 euros.
  • Servei de formació específica ( Campus Virtual, Biblioteca, Wifi, etc..): 70 euros.
  • Assegurança escolar obligatòria: 1,12 euros (Per estudiants majors de 28 anys l’assegurança s’incrementa en 9 euros).
  • Estudi de validació per l’estudi de equivalència de títol d’estudis estrangers per l’accés als estudis de màster: 218,15 euros. 

     Altres aspectes econòmics (Deduccions i Increments en el preu de la matricula), pots trobar-los en la següent adreça web:  http://www.ub.edu/acad/matricula/informacio_economica.html

 

* AVÍS IMPORTANT: PER A PODER FORMALITZAR LA MATRÍCULA OFICIAL DEL MÀSTER, ÉS IMPRESCINDIBLE HAVER TANCAT L'EXPEDIENT I HAVER ABONAT ELS DRETS DEL TÍTOL DE GRAU O LLICENCIATURA. Hauran de presentar en un plaç màxim de dos setmanes des de l'inici de les classes, els originals d'aquests documents a la Secretaria d'Estudiants i Docència de la Facultat de Biologia. En cas de no fer-ho, rebran un mail recordatori i en el termini de 10 dies més si no ho han portat s'anularà la matricula. 

Comparteix-ho: