Universitat de Barcelona

Màster de Microbiologia Avançada

Plans docents

Relació d'assignatures 2020-2021

Assignatura Tipus Crèdits
Especialitat: Biotecnologia Microbiana i Microbiologia Ambiental
Biotecnologia Ambiental i Bioremediació OT 5
Biotecnologia Microbiana Industrial OT 5
Contaminació Microbiològica del Medi OT 5
Cultiu In Vitro i Models Parasitaris de Laboratori OT 2.5
Disseny i Elaboració de Vacunes OT 2.5
Ecologia Microbiana OT 5
Enzims Microbians i Tecnologies Sostenibles OT 5
Genètica i Genòmica Bacteriana OT 2.5
Mecanismes de Patogenicitat Microbiana OT 5
Mètodes Moleculars per a l'Estudi dels Microorganismes OB 7.5
Microbiologia Alimentària OT 5
Microbiologia Cel·lular OT 2.5
Parasitologia Clínica OT 5
Tècniques d'Anàlisi Microbiològica OB 7.5
Treball Final de Màster OB 20
Virologia Molecular OT 5
Virologia Sanitària OT 5
Especialitat: Microbiologia Sanitària
Biotecnologia Ambiental i Bioremediació OT 5
Biotecnologia Microbiana Industrial OT 5
Contaminació Microbiològica del Medi OT 5
Cultiu In Vitro i Models Parasitaris de Laboratori OT 2.5
Disseny i Elaboració de Vacunes OT 2.5
Ecologia Microbiana OT 5
Enzims Microbians i Tecnologies Sostenibles OT 5
Genètica i Genòmica Bacteriana OT 2.5
Mecanismes de Patogenicitat Microbiana OT 5
Mètodes Moleculars per a l'Estudi dels Microorganismes OB 7.5
Microbiologia Alimentària OT 5
Microbiologia Cel·lular OT 2.5
Parasitologia Clínica OT 5
Tècniques d'Anàlisi Microbiològica OB 7.5
Treball Final de Màster OB 20
Virologia Molecular OT 5
Virologia Sanitària OT 5

Complements de formació

Assignatura Tipus Crèdits
Especialitat: CF per a l'Accés al Màster de Microbiologia Avançada
Enginyeria Genètica OT 6
Comparteix-ho: