Universitat de Barcelona

Màster en Microbiologia Avançada

Preinscripció

Calendari de preinscripció

- Primer període: de l'1 de febrer al 10 de juny del 2022.
Resolució: 22 de juny.

- Segon període: de l'11 de juny al 4 de setembre del 2022.
Resolució: 13 setembre.

Procés de preinscripció obert

FORMULARI

Avisos:

  • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
  • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

Procediment de resolució

Una vegada l'alumne ha estat admès per la Comissió Coordinadora del Màster, disposarà de set dies des de la publicació de la llista d'admesos per confirmar la seva intenció de matricular-se al Coordinador del Màster.

En cas que no realitzi aquesta confirmació, l'alumne perdrà el dret a aquesta plaça i aquesta serà reassignada.

Matrícula

Juliol: del 18 al 22.Setembre: del 15 al 30.

Procés de matriculació tancat

Comparteix-ho: