Universitat de Barcelona

Màster de Microbiologia Avançada

Llista d'admesos

 

 

 

Criteris de selecció

La Comissió Coordinadora del Màster de Microbiologia Avançada es l’òrgan encarregat de la selecció i admissió dels estudiants. Aquesta Comissió, analitzar la documentació presentada per els estudiants preinscrits i seleccionarà els candidats en base a als següents criteris:

  1. Expedient acadèmic (65%). Per equiparar la nota mitja dels estudiants estrangers a la espanyola (escala 1 a 10), els estudiants amb un grau obtingut fora d'Espanya, han de fer el proces de "Equivalencia de notas medias de estudios universitarios realizados en centros extranjeros" del Ministerio de Educación, Cultura i Deporte ENLLAÇ.
  2. Experiència professional prèvia (15%).
  3. Grau de coneixement de les  llengües oficials en Catalunya (català o   espanyol) i de llengua anglesa (10%).
  4. Carta de referencia de professors universitaris, investigadors i professionals del mon empresarial (5%).
  5. Possibilitat d’entrevista personal (5%)

Alumnes admesos al Màster de Microbiologia Avançada

Curs: 2020-21

Data de publicació:  19 de juny  i 9 de setembre 

 

Aquest any per resolució del rector de la Universitat de Barcelona es podrà fer la matricula encara que no disposeu del títol de grau. Haureu de signar el següent document de Declaració de compromís i enviar-ho al següent mail mastersoficialsbio@ub.edu

 

Les classes començaran el 23 de setembre de 2020.

Comparteix-ho: