Universitat de Barcelona

Màster en Microbiologia Avançada

Llista d'admesos

 

 

 

Criteris de selecció

La Comissió Coordinadora del Màster de Microbiologia Avançada es l’òrgan encarregat de la selecció i admissió dels estudiants. Aquesta Comissió, analitzar la documentació presentada per els estudiants preinscrits i seleccionarà els candidats en base a als següents criteris:

  1. Expedient acadèmic (65%). Per equiparar la nota mitja dels estudiants estrangers a la espanyola (escala 1 a 10), els estudiants amb un grau obtingut fora d'Espanya, han de fer el proces de "Equivalencia de notas medias de estudios universitarios realizados en centros extranjeros" del Ministerio de Educación, Cultura i Deporte ENLLAÇ.
  2. Experiència professional prèvia (15%).
  3. Grau de coneixement de les  llengües oficials en Catalunya (català o   espanyol) i de llengua anglesa (10%).
  4. Carta de referencia de professors universitaris, investigadors i professionals del mon empresarial (5%).
  5. Possibilitat d’entrevista personal (5%)

Alumnes admesos al Màster de Microbiologia Avançada

Curs: 2022-23

Data de publicació:  20 de juny  

 

Les classes començaran el 27 de setembre de 2022.

Comparteix-ho: