Universitat de Barcelona

Informació per a l’estudiant – Màster en Fisiologia Integrativa

Accions de suport i d'orientació

  • Servei d’orientació als estudiants
  • Mobilitat
  • Beques i ajudes
  • Sortides professionals
  • Doctorat

Servei d’orientació als estudiants

Aquestes accions estan dirigides per el coordinador del Máster i segueixen les directrius del Programa de Tutories. Entre els seus objectius estan informar i orientar a l’alumne per facilitar-li de manera personalitzada la informació necessària en relació al funcionament del Màster i als serveis de la Universitat de Barcelona, orientar-lo adequadament per a solucionar els problemes que puguin presentar-se durant el desenvolupament del Màster i ajudar-lo a optimitzar el seu rendiment acadèmic i implicació en la Universitat.

Consultar la pàgina de preguntes més freqüents dels Màsters universitaris en aquest enllaç

http://www.ub.edu/web/ub/es/estudis/oferta_formativa/master_universitari/preguntes_frequents/preguntes_frequents.html

A més, des de la Universitat es realitzen accions de suport i orientació a través dels programes específics d’informació i atenció a l’estudiant que proporciona el Servei d’Atenció a l’Estudiant (SAE).

Mobilitat

Consulta el apartado de Mobilitat

Beques i ajuts

Consulta el apartado de Beques i ajust

Sortides professionals

Consulta el apartado de Sortides proffessionals

Doctorat

La informació en relació a l’oferta de programes de doctorat en el marc de l’Espai Europeo d’Educació Superior RD99/2011, es troba associada a l’Escola de Doctorat de la Universitat de Barcelona, podent-se consultar la informació a través del següent enllaç:

 http://www.ub.edu/escola_doctorat/ca/ofertaformativa/oferta-programes-doctorat-rd992011             

La informació relacionada amb el programa de doctorat de Biomedicina, dins del que està integrada la línia de Fisiologia pot consultar-se en els següents enllaços:

http://www.ub.edu/doctorat_biomedicina/index.htm

http://www.ub.edu/doctorat_biomedicina/linies/fisiologia.htm

Comparteix-ho: