Matrícula

Grau Biologia

CURS 2021-22

INFORMACIÓ DE LES MODIFICACIONS I ANUL·LACIONS DE MATRÍCULA

AMPLIACIÓ assignatures PAGAMENT en 7 dies
ANUL·LACIÓ assignatures SENSE DEVOLUCIÓ
NO ES POT CANVIAR UNA ASSIGNATURA PER UNA ALTRA

 

 

S1. Anul·lació total de matrícula: sol·licitud

S2. Modificació de matrícula (dins el termini establert pel centre): sol·licitud 

S3. Modificació de matrícula (dins del termini establert per la UB): sol·licitud 

S4. Anul·lació de matrícula per casos greus i excepcionalssol·licitud

 

JULIOL

MATRÍCULA  ALUMNES PRIMERA ASSIGNACIÓ  dilluns 19 de Juliol online (Llistat)

MATRÍCULA  ALUMNES REASSIGNACIONS dimarts 20 de Juliol online (Llistat)

MATRÍCULA  ALUMNES SEGONA  ASSIGNACIÓ dimecres 28 de Juliol online (Llistat)

 

 

SETEMBRE

MATRÍCULA D'ALUMNES DE SEGON A QUART. Dijous 9 de setembre (Llistat)

CURS 2021-22

INFORMACIÓ DE LES MODIFICACIONS I ANUL·LACIONS DE MATRÍCULA

S1. Anul·lació total de matrícula: sol·licitud

S2. Modificació de matrícula (dins el termini establert pel centre): sol·licitud 

S3. Modificació de matrícula (dins del termini establert per la UB): sol·licitud 

S4. Anul·lació de matrícula per casos greus i excepcionalssol·licitud

 

JULIOL

MATRÍCULA  ALUMNES PRIMERA ASSIGNACIÓ  divendres 16 de Juliol online (Llistat)

MATRÍCULA  ALUMNES REASSIGNACIONS dimarts 20 de Juliol online (Llistat)

MATRÍCULA  ALUMNES SEGONA  ASSIGNACIÓ dimarts 27 de Juliol online (Llistat)

 

 

SETEMBRE

MATRÍCULA  ALUMNES TERCERA  ASSIGNACIÓ dilluns 6 de Setembre online (Llistat)

MATRÍCULA D'ALUMNES DE SEGON A QUART. Divendres 10 de setembre (Llistat)

CURS 2021-22

INFORMACIÓ DE LES MODIFICACIONS I ANUL·LACIONS DE MATRÍCULA

S1. Anul·lació total de matrícula: sol·licitud

S2. Modificació de matrícula (dins el termini establert pel centre): sol·licitud 

S3. Modificació de matrícula (dins del termini establert per la UB): sol·licitud 

S4. Anul·lació de matrícula per casos greus i excepcionalssol·licitud

 

JULIOL

MATRÍCULA  ALUMNES PRIMERA ASSIGNACIÓ  divendres 16 de Juliol online (Llistat)

MATRÍCULA  ALUMNES REASSIGNACIONS dimarts 20 de Juliol online (Llistat)

MATRÍCULA  ALUMNES SEGONA  ASSIGNACIÓ dimarts 27 de Juliol online (Llistat)

 

 

SETEMBRE

MATRÍCULA  ALUMNES TERCERA  ASSIGNACIÓ dilluns 6 de Setembre online (Llistat)

MATRÍCULA D'ALUMNES DE SEGON A QUART. Divendres 10 de setembre (Llistat)

CURS 2021-22

INFORMACIÓ DE LES MODIFICACIONS I ANUL·LACIONS DE MATRÍCULA

S1. Anul·lació total de matrícula: sol·licitud

S2. Modificació de matrícula (dins el termini establert pel centre): sol·licitud 

S3. Modificació de matrícula (dins del termini establert per la UB): sol·licitud 

S4. Anul·lació de matrícula per casos greus i excepcionalssol·licitud

 

JULIOL

MATRÍCULA  ALUMNES PRIMERA ASSIGNACIÓ  divendres 16 de Juliol online (Llistat)

MATRÍCULA  ALUMNES REASSIGNACIONS dimarts 20 de Juliol online (Llistat)

MATRÍCULA  ALUMNES SEGONA  ASSIGNACIÓ dimarts 27 de Juliol online (Llistat)

 

 

SETEMBRE

MATRÍCULA D'ALUMNES DE SEGON A QUART. Dijous 9 de setembre (Llistat)

CURS 2021-22

INFORMACIÓ DE LES MODIFICACIONS I ANUL·LACIONS DE MATRÍCULA

S1. Anul·lació total de matrícula: sol·licitud

S2. Modificació de matrícula (dins el termini establert pel centre): sol·licitud 

S3. Modificació de matrícula (dins del termini establert per la UB): sol·licitud 

S4. Anul·lació de matrícula per casos greus i excepcionalssol·licitud

 

JULIOL

 

MATRÍCULA  ALUMNES PRIMERA ASSIGNACIÓ  dilluns 19 de Juliol online (Llistat )

MATRÍCULA  ALUMNES REASSIGNACIONS dimarts 20 de Juliol online (Llistat)

MATRÍCULA  ALUMNES SEGONA  ASSIGNACIÓ dimecres 28 de Juliol online (Llistat)

 

Calendari primer semestre primer curs

Calendari primer semestre segon curs

 

SETEMBRE

MATRICULA ALUMNES TERCERA ASSIGNACIÓ, dilluns 6 de setembre online (Llistat)

MATRÍCULA D'ALUMNES DE SEGON A QUART. Divendres 10 de setembre (Llistat)

 

Comparteix-ho: