Recerca i innovació

Recerca subhome

L’entorn investigador de la Facultat de Biologia inclou enfocaments tan importants com la biomedicina, la biodiversitat i evolució, la conservació i gestió del patrimoni natural, la fisiologia animal i vegetal, la microbiologia, la genètica o les noves tecnologies emergents aplicades a la vida. Tots amb l’objectiu comú de preservar la vida en un planeta sostenible. Aquest potencial investigador és clau en la generació de coneixement, en la transversalitat de la recerca i alhora nodreix la formació acadèmica dels estudiants.

Bona part dels professors i investigadors de la facultat estan integrats i participen en altres estructures de recerca, com instituts de recerca, programes europeus o centres d’investigació, i també xarxes d’R+D+I d’àmbit internacional.

Comparteix-ho: