Informació General

Segons la normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i qualificació dels aprenentatges (Consell de Govern, 8 de maig de 2012).

Als estudiants que en matricular-se a l’inici del curs acadèmic els hi resti un màxim d’un 10% dels crèdits corresponents per finalitzar l’ensenyament, tindran dret a una convocatòria extraordinària de final d’estudis, amb el benentès que només tindran dret a la docència corresponent en el semestre en que s’imparteixi l’assignatura. Per poder tenir dret a la convocatòria extraordinària caldrà matricular‐se en el curs de tots els crèdits restants per finalitzar l’ensenyament.

Per a les assignatures del 1r semestre: la convocatòria oficial d' examen és al febrer i la convocatòria extraordinària al juny, dins del mateix curs acadèmic.

Convocatòria

Sol·licitud

Per a les assignatures anuals i de segon semestre: la convocatòria oficial d' examen és al juny i la convocatòria extraordinària al febrer.

Convocatòria

Sol·licitud