Màster d'Atenció Emocional a l'Infant Hospitalitzat, segons el Model Child Life

Pràctiques

Pràctiques curriculars

Les pràctiques clíniques es realitzaran a l'Hospital Sant Joan de Déu d'Esplugues, únic hospital pediàtric on es desenvolupa el model Child Life. http://www.hsjdbcn.org/

Les pràctiques estan organitzades en 4 torns per donar cabuda a 40 estudiants del Màster.

Capacitat simultània per a 10 estudiants per grup.

Cada estudiant (i grup) realitzarà les següents activitats:

  • Pràctiques en diferents serveis de l'Hospital: 48 hores
  • Seminari d'acollida i presentació dels àmbits d'aplicació del model Child Life: 4 hores
  • Seminaris de presentació de casos: 4 hores
  • Sessions de simulació: 4 hores

Es lliurarà un Dossier amb tota la informació sobre les pràctiques

Comparteix-ho: