Màster d'Atenció Emocional a l'Infant Hospitalitzat, segons el Model Child Life

Sortides professionals

Les sortides laborals se situen d'entrada en els hospitals infantils i als serveis de pediatria dels hospitals generals, com a figures a dedicació completa a aquesta disciplina o com a formació complementària d'infermeres o psicòlegs. També s'adreça a altres professionals que treballen a l'àmbit assistencial que puguin aplicar els coneixements en la pràctica habitual de la seva feina. En un futur, es poden obrir perspectives laborals en l'àmbit de l'atenció primària. També es generaran possibilitats en l'àmbit educatiu com a docents en currículums del sector de salut.

La incorporació de la disciplina Child Life en l'atenció pediàtrica als hospitals serà cada vegada més important. Si bé és cert que en l'actualitat és encara una figura amb poca presència (influïda sens dubte per la manca d'una preparació acadèmica), la seva incorporació a la pràctica habitual serà progressiva com ho van ser en el seu moment els dietistes, els logopedes, els terapeutes diversos i altres disciplines que avui en dia són habituals. En cap dels hospitals pediàtrics americans i europeus (sobretot anglesos), s'entén l'hospitalització d'un infant sense la tutela de la persona especialista en l'atenció emocional.
Comparteix-ho: