Màster d'Atenció Emocional a l'Infant Hospitalitzat, segons el Model Child Life

Pla d'estudis

Pla d'estudis

El curs està dissenyat en format de màster presencial amb un total de 60 crèdits ECTS. Té una durada d'un curs acadèmic i està estructurat de la manera següent:

- Matèries obligatòries: 5
- Matèries optatives: 4, de les quals cal cursar-ne 2
- Pràctiques externes obligatòries
- Treball final de màster
Comparteix-ho: