Calcaria litografica

El nom d’aquesta calcària fa referència al fet que al final del segle XIX i començament del XX s’emprava en arts gràfiques per imprimir utilitzant una tècnica anomenada litografia. Les lloses de calcària litogràfica eren la base en la qual es gravaven els dibuixos que s’havien de reproduir.

Es tracta d’una calcària de gra molt fi, de color clar, dipositada en una llacuna litoral d’aigües dolces, poc fondes i molt calmades, pròpia d’un ambient tropical. Fa uns 140 milions d’anys en aquesta llacuna, i als seus voltants, hi vivia una fauna i una flora molt diferent de l’actual. Fòssils d’aquells organismes es troben perfectament conservats en els estrats de la calcària litogràfica de Rúbies. De vegades, es troben les impressions perfectes de les parts toves dels organismes.

La pedrera de Rúbies és un jaciment paleontològic extraordinari que ha proporcionat nombrosos (i ben conservats) exemplars de vegetals, tant aquàtics com terrestres; d’invertebrats, amb una extraordinària fauna d’insectes; i de vertebrats: peixos, molt abundants i diversificats, amfibis, rèptils i aus (plomes i alguns exemplars força complerts).

CALCÀRIA LITOGRÀFICA
  • Roca sedimentària carbonàtica
  • Cretaci inferior
  • S. car 7