Detall

Ajuts de recerca de la Facultat de Ciències de la Terra - Publicada la Resolució

Avís | 22-10-2019

L’objectiu d’aquests ajuts que concedeix la Comissió de Recerca de la Facultat, és promoure accions relacionades amb la recerca que es desenvolupa a la Facultat, i que inclouen:

a) Mobilitat d’investigadors per assistència a congressos o estades curtes de recerca

b) Activitats per facilitar la visibilitat i la difusió de la recerca

c) Millora dels espais i dels equipaments de recerca comuns

d) Organització de reunions (congressos, seminaris i cursos de formació d’investigadors)

e) Altres accions per la millora de la recerca a la Facultat

Modalitat A: Ajuts de viatge, per facilitar la mobilitat especialment de joves investigadors (pre i post-doctorals)

Modalitat B: oberta, per tota la resta d’accions incloses en aquesta convocatòria

Resolució