Detall

Convocatòria d'una beca de col·laboració amb la Facultat de Ciències de la Terra - Publicada la Resolució!

Notícia | 09-12-2019

Beca de col·laboració amb el Departament de Dinàmica de la Terra i de l'Oceà

Descripció de l'activitat:

1) Col·laborar en el mostreig de sediments per a anàlisis granulomètriques.
2) Donar suport al tamisatge de mostres de sediment marí.
3) Col·laborar en la identificació i separació de foraminífers bentònics per a anàlisis geoquímiques.
4) Donar suport al tractament geoquímic de mostres de foraminífers per a anàlisis isotòpiques i de metalls.

Període de col·laboració:

De l'1 de febrer al 31 de maig de 2020.

Publicada la Resolució